Aportació de nova informació sobre la situació de les aus protegides per la Directiva d’Aus 79/409/CEE, Annex I, respecte a l’Expedient EU-Pilot 5866/13/ENVI.

A continuació, presentem les espècies d’aus, classificades en sis grups segons afinitat, sobre les quals s’ha recollit informació, i que són objecte d’especial de conservació per al Delta del Llobregat.