Delta del Llobregat

Coneixes el Delta del Llobregat?

El Delta del Llobregat és la segona àrea humida més important de Catalunya, per darrere del Delta de l’Ebre. Presenta rics ecosistemes i alberga nombroses espècies que han fet del Delta el seu hàbitat permanent o migratori.

Es tracta d’un espai natural de 9.800 hectàrees, no totes elles sota protecció, i amb 13 quilòmetres lineals de longitud. No tot l’espai té la mateixa figura de protecció, sinó que hi ha un mosaic de zones, en dependència del seu interès i fragilitat. Així doncs, trobem espais sota la protecció del PEIN, altres com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), 900 ha de Xarxa Natura 2000 i una Reserva Natural Parcial (les Filipines i la Ricarda).

La importància biològica, ecològica i econòmica de les zones humides continua sent ignorada de forma sistemàtica. Això ha fet que als països desenvolupats, entre ells Catalunya, mantenen una política de dessecació d’aquestes zones humides naturals. Catalunya ha perdut d’aquesta manera més de la meitat de les seves zones humides. Per una altra banda, hi ha sectors que continuem posant l’accent en la necessitat de conservar aquests ecosistemes. El cas més emblemàtic de DEPANA és la defensa del delta del Llobregat.

La bellesa paisatgística de l’espai, contrasta amb el desenvolupament metropolità que l’envolta, aquest fet incrementa el valor paisatgístic del Delta, ja que es tracta d’una àrea “excepcional” en el seu context. A més a més, el paisatge deltaic del Llobregat té el valor afegit de l’aprofitament econòmic agrícola sobretot, i turístic en menor part.

La tasca de DEPANA al Delta del Llobregat

Des del seus origens DEPANA ha estat molt vinculada a la defensa del delta. De fet, una de les primeres activitats públiques de la nostra entitat, va ser una manifestació al Prat de Llobregat l’any 1976 per evitar que es desviés el riu Llobregat.

Des de llavors no hem parat de defensar el Delta en front noves agressions i protegint-lo de sobredesenvolupament de l’àrea metropolitana de Barcelona i les seves infraestructures.

L’any 2010 DEPANA va engegat una campanya específica pel Delta del Llobregat a fi de demanar la inclusió d’aquest espai natural a la Convenció Ramsar de Zones Humides d’Importància Internacional. A més a més, des de DEPANA s’impulsaran tot un seguit d’activitats i actuacions paral·leles (sortides, excursions, xerrades, etc.). Estigues atent a l’agenda d’activitats de DEPANA!