ILP Montseny

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un instrument de democràcia directa, fonamentada en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la intervenció en l’àmbit legislatiu1. Permet a les ciutadanes i ciutadans plantejar al Parlament de Catalunya el debat i la votació de propostes de llei sobre temes que siguin d’interès per a un sector de la població.

Aquesta és la via que la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife hem decidit iniciar, davant la inoperància de les autoritats ambientals, dels perills que amenacen la supervivència del Montseny com espai natural i de la situació d’indefensió jurídica que pateix. El Parc del Montseny juga un paper vital en el futur del nostre país, per la seva significació ambiental i per les conseqüències que la seva supervivència tindran sobre la resta d’espais naturals suposadament protegits. El conjunt de la ciutadania té dret a saber-ho i ha de poder decidir sobre aquest futur.

La nostra proposta legislativa du per títol Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (#ILP Montseny) i integra, per a cadascun dels casos, les figures de màxima protecció que reconeix la legislació de Catalunya als espais naturals (Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals2). Recull aspectes jurídics, organitzatius, geogràfics, ambientals i científics, que justifiquen la seva necessitat i estableixen les bases i la delimitació dels espais a protegir.

Per a més informació, clica sobre la imatge.