Projecte educatiu

ANIMALS EXÒTICS, PERÒ NO DOMÈSTICS

A DEPANA treballem per una major implicació de les Administracions en les problemàtiques associades al comerç de fauna exòtica. Per aconseguir, entre altres coses, que s’elaborin lleis que restringeixin l’ús indiscriminat d’espècies exòtiques o que s’estableixin procediments administratius que millorin la gestió d’aquest tipus d’animals per part de les Administracions i altres agents implicats.

“ANIMALS EXÒTICS, PERÒ NO DOMÈSTICS”

DEPANA va engegar el 2013 un projecte educatiu anomenat “ANIMALS EXÒTICS, PERÒ NO DOMÈSTICS” subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i adreçat als escolars dels darrers cursos d’educació primària i primers de l’ESO.

Aquest projecte va néixer amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar als nostres infants i joves sobre la greu problemàtica que suposa la tinença d’animals exòtics com animals de companyia.

Aspectes ètics com el respecte pels animals i per la natura així com la importància de la conservació de la biodiversitat, evitant la introducció d’espècies exòtiques, són aquells que des de DEPANA volem transmetre amb aquest projecte.

I d’aquí el seu títol, “ANIMALS EXÒTICS, PERÒ NO DOMÈSTICS” que no venen de les botigues o dels zoològics sinó que tenen un lloc d’origen ben diferent. Són animals que provenen de la natura i que, en cap cas, se les hauria de considerar animals de companyia.

Aquests últims són, doncs, únicament, el gat i el gos, amb milers d’anys de domesticació per part de l’home. I aquesta realitat l’hem volgut difondre a les nostres escoles mitjançant una metodologia amena i didàctica en format de presentació de PowerPoint seguida d’un petit debat que fomenti la reflexió i la participació dels escolars.

Estem tenint una bona acollida i d’aquesta manera volem contribuir en l’educació dels més joves cap a una visió de la relació de l’ésser humà amb el medi respectuosa.

Si pertanys a un centre educatiu, contacta amb nosaltres! [email protected]


Documentació annexa