Protecció i defensa dels animals

#SosFaunaCat

Demanem que la Generalitat de Catalunya destini el pressupost necessari per atendre la recollida i rescat de fauna adequadament. #SosFauna

Aturem la caça de fringíl·lids

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Zoològics

Facebook Twitter Google+ LinkedIn