DEPANA la fan persones que des de diferents posicions van teixint el treball de l’entitat.