Els orígens

L’11 de juny de 1976 al local del Centre Excursionista de Catalunya, dins del Congrés de Cultura Catalana, es crea l’associació amb l’objectiu de cobrir el greu buit que el nostre país patia en el camp de la conservació ambiental.

Es va comptar amb el suport de nombrosos professionals de les ciències, així com de moltes persones vinculades al món de la natura i el conservacionisme.

El primer president fou el Sr. Josep Antoni Balcells i Gorina, arquitecte; mentre que el Sr. Salvador Filella fou nomenat secretari General.

El setembre del mateix any es fa la primera manifestació en contra del desviament del riu Llobregat.

Any 1977
  • Participació a la Federació provisional del Movimiento Ecologista del Estado Español.
  • S’engega la primera campanya per a la conservació del Pirineu.
Any 1978
  • Primers campaments d’observació de la natura entre DEPANA i el CEC (Centre Excursionista de Catalunya).

DEPANA és la primera entitat catalana que s’adhereix a la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).

Any 1979
  • El Consell de ministres la declarava entitat d’Utilitat Pública. Aquest fet li atorgava el dret de ser consultada en aquelles disposicions legals referents a temes ambientals dictades pels òrgans de poder. D’aquesta manera, una de les primeres intervencions en l’àmbit jurídic, fou la participació en la redacció de l’article 45 del títol primer de la Constitució espanyola.
  • La primera campanya en què va intervenir DEPANA per iniciativa pròpia va ser al Delta de l’Ebre.
  • També va participar en l’organització de la 5a setmana de Salvaguarda de la Natura, amb el Centre català de prospectiva.
La dècada dels 80

La dècada dels 90

L’any 1995 DEPANA rep el Premi de Medi Ambient de Catalunya i el Premio Nacional de Medio Ambiente.

Del 2000 al 2009

Què va passar durant aquests anys?

Del 2010 al 2019

Fets més destacats

Per conèixer tota l’actualitat de DEPANA segueix-nos a Notícies o bé mitjançant xarxes socials.