Pirineu Viu (1998-2011)

 

L’objectiu d’aquest Projecte és el de la divulgació i sensibilització dels valors naturals del Pirineu, bàsicament de la seva fauna i flora, adreçat a la població escolar. Pretenem que el coneixement d’aquest valors suposi una valoració dels mateixos, i la seva futura preservació que és l’objectiu final.

Entre la fauna i flora s’ha fet especial èmfasi en les espècies protegides (trencalòs, àliga daurada, gall fer, perdiu blanca, mussol pirinenc, llúdriga, marta, picots, etc.) i sobretot les que estan en perill d’extinció. En aquest marc s’ha aprofundit en la figura de l’ÓS BRU al tractar-se de l’espècie pirinenca més amenaçada.

En el Projecte també es tracta el desenvolupament sostenible de la població d’aquesta àrea de muntanya unida a la conservació dels seus recursos naturals.

Amb aquests objectius, l’associació DEPANA ha realitzat des de l’any 1.998 fins l’any 2011ininterrompudament aquesta campanya, en la que han participat uns 12.500 escolars (veure quadre):

 

Curs escolar

Ambit d’actuació

Nombre d’alumnes

Curs 1.998 / 99

Val d’Aran

950

Educació Infantil, Primària i part de l’Educació Secundària

Curs 1.999 / 00

Val d’Aran

475

Educació Primària

Curs 2.000 / 01

Val d’Aran,

Alta Ribagorça Pallars Sobirà

1.090

Educació Primària. I part de l’Educació Infantil i Secundària

Curs 2.001 / 02

Val d’Aran,

Alta Ribagorça Pallars Sobirà

1.090

Educació Primària. I part de l’Educació Infantil i Secundària

Curs 2.002 / 03

Val d’Aran,

Alta Ribagorça

1.000

Educació Infanti i Primària

Curs 2.003 / 04

Val d’Aran,

Alta Ribagorça

1.000

Educació Infanti i Primària

Curs 2.004 / 05

Val d’Aran,

Alta Ribagorça i nord d’Osca

760

Educació Infanti i Primària

Curs 2.005 / 06

Val d’Aran,

Alta Ribagorça

850

Educació Infanti i Primària

Curs 2.006 / 07

Val d’Aran,

Alta Ribagorça

Pallars Sobirà i nord Pallars Jussà

1.500

Educació Infanti i Primària

Curs 2.007 / 08

Val d’Aran,

Alta Ribagorça

750

Educació Infanti i Primària

Curs 2.008 / 09

Val d’Aran,

Alta Ribagorça Pallars Sobirà

1.000

Educació Infanti i Primària

Curs 2.009 / 10

Val d’Aran,

Alta Ribagorça Pallars Sobirà

1.500

Educació Infantil, Primària i part de l’Educació Secundària

Curs 2.010 / 11

Pallars Sobirà

455

Educació Infantil i Primària

Aquesta campanya ha rebut el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Medio Ambiente, del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, del Conselh Generau d’Aran (finançament del transport i traducció a l’aranès), de l’Ajuntament de Pont de Suert i de l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica.

L’execució de la campanya la realitza l’empresa Didàctic, Recursos i Serveis Ambientals.

Paral·lelament a la campanya escolar s’ha realitzat una campanya adreçada a la població en general del Pirineu. En el marc d’aquesta campanya s’han realitzat xerrades i un tríptic sobre l’ós del Pirineu. Aquest tríptic ha tingut una gran rebuda i ha contribuït molt notablement a millorar la informació que té la població del Pirineu sobre l’ós bru.

L’èxit d’aquesta campanya ha estat indubtable. S’ha millorat el coneixement i la sensibilització envers la fauna i flora del Pirineu, i s’ha millorat també l’acceptació de la figura de l’ós bru.

Tot això ens anima a treballar perquè la campanya tingui continuïtat any rera any.

De manera complementària hem creat el joc on-line sobre l’ós del Pirineu anomenat “Descobrint l’ós bru del Pirineu”, disponible en català, castellà i aranès, i accessible des de la web de DEPANA.

El programa es caracteritza per:

 1. Va dirigit a la població escolar del Pirineu encaminat a promoure la comprensió i valoració del fet d’habitar una àrea de gran valor natural on viuen espècies animals i vegetals úniques.
 2. Aquestes accions educatives s’emmarquen dins dels principis d’actuació de DEPANA, que compta amb el suport d’altres associacions naturalistes i científiques i que per tant, participen dels seus fonaments pedagògics i dels seus objectius educatius. És el cas de la Fundación Oso Pardo, una entitat que te com a objectiu l’estudi i la conservació de l’ós bru.
 3. L’execució del programa la porta a terme DEPANA mitjançant el personal contractat per aquesta.
 4. Dins del Projecte es dona prioritat als següents aspectes:
  1. Coneixement de la biologia de les espècies animals i vegetals que habiten el Pirineu. Els estatges del Pirineu. Les interrelacions entre les espècies animals, i entre aquestes i l’home.
  2. Coneixement dels aspectes culturals relacionats amb la natura del Pirineu contribuint a rescatar i valorar aquest patrimoni.
 5. Adequació del Projecte a l’àrea implicada, tan a nivell de continguts com d’idioma. D’aquesta manera el material que s’utilitza a la Val d’Aran està traduït pel Conselh Generau d’Aran a l’aranès. Igualment s’ha procurat adaptar el material i les activitats a les diferents edats.

Es divideix segons les edats dels escolars en dos grups:

 1. Alumnes d’Educació Infantil: S’introdueix als alumnes en el món de la natura mitjançant xerrades i contes sobre la natura pirinenca i els seus animals, per apropar-los de manera lúdica a la vida dels animals i els seus costums
 2. Alumnes d’Educació Primària i Secundària. Es porten a terme les següents activitats:
  1. Visites a les escoles d’educadors ambientals. Durant les primeres sessions els escolars reben una primera informació sobre el món natural del Pirineu mitjançant xerrades amb diapositives i vídeos. Posteriorment es realitzen diferents activitats didàctiques relacionades amb la fauna i flora del Pirineu. Aquestes sessions pretenen aconseguir una valoració de l’entorn mitjançant el seu coneixement, i per tant cercant una futura preservació de la natura del Pirineu.
  2. Sortides de camp: Després de les sessions a classe, acompanyats dels seus professors, participen en un programa de sortides de camp, consistents en itineraris didàctics guiats pels educadors ambientals. Aquests itineraris didàctics estan dissenyats pels ja citats educadors i pels professors de les classes implicades. Per aquestes sortides de camp es fan servir unes guies de camp que actuen com un certificat del coneixement que tenen els alumnes del medi on viuen. Aquestes sortides tenen una durada d’un dia.

 

Cessió a les escoles d’altres materials de suport al programa

Amb aquesta cessió es pretén facilitar tant la tasca dels professors durant la campanya com les activitats que els propis professors realitzin posteriorment i pel seu compte amb els alumnes. Està format pels següents elements:

 • Pòster “Pirineu viu” i quadern didàctic: Es tracta d’un pòster sobre la natura pirinenca i un quadern explicatiu de les diferents espècies que hi apareixen.
 • Carpeta didàctica ” Petjada “: Quaderns on s’expliquen diferents activitats per realitzar amb els alumnes que serveixen per aprendre de forma lúdica.
 • Vídeo