Des de l’any 1988, DEPANA compta amb una àrea jurídica pròpia, integrada per voluntaris i lletrats, que són els encarregats de redactar i supervisar tota la documentació. Aquest fet ens fa, en certa manera, únics, atès que les funcions que compleix no estan externalitzades, tot i que puntualment rebem ajuda d’advocats externs.

La lluita jurídica és pesada, difícil, costosa i, per desgràcia, no sempre dona els resultats desitjats, però per a DEPANA es tracta d’una part essencial de l’entitat, ja que, sovint, la seva participació ha estat clau en el desenllaç de molts dels nostres projectes.
Al cap i a la fi, és important fer ús d’una de les eines que ens ofereix l’estat de Dret ja que, combinades amb d’altres, pot ajudar a fer camí cap a una societat més justa des del punt de vista ambiental.

L’any 2018 DEPANA i el Fons de Defensa Ambiental (FDA) van signar un conveni de col·laboració per tal de fomentar l’assessorament legal ambiental a DEPANA i als seus socis. Aquest conveni ofereix tot una sèrie d’avantatges tant per als associats com per grups i ciutadans. Clica aquí per més informació.

Així mateix, cada tardor el FDA amb el suport de DEPANA organitza unes jornades formatives per a la defensa jurídica del medi ambient, adreçades a estudiants universitaris, empleats públics, professionals, entitats i persones interessades, amb l’objectiu d’aportar coneixement sobre com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta l’ordenament jurídic.

Si voleu accedir a la informació i documentació relacionada amb les accions de DEPANA en l’àmbit legal, poseu-vos en contacte amb nosaltres a [email protected].

Glossari

Al.legacions

Les al.legacions són aportacions crítiques a un determinant projecte que considerem que pot ser lesiu per a la natura i es presenten generalment dins d’un tràmit d’informació pública

Recurs adminstratiu

El recurs adminstratiu és un tràmit a través del qual es demana a l’Administració que reconsideri un acte administratiu que acaba d’aprovar. Des d’un punt de vista judicial, aquests recursos solen ser un pas previ a la impugnació dels actes administratius davant la jurisdicció contenciosa. L’actual normativa processal no facilita que les entitats sense ànim de lucre puguin recórrer en seu judicial, ja que això implica un esforç molt important.

Queixes

Les queixes són un escrit que deriva de la normativa europea (art. 20 en relació al 258 TUE) que presentem davant de la Comissió per una possible infracció de les normes de protecció de la natura europees per part de les administracions estatals, regionals o locals.