Àmbit Legal

Des de l’any 1988, DEPANA compta amb una àrea jurídica pròpia, integrada per voluntaris i lletrats, que són els encarregats de redactar i supervisar tota la documentació. Aquest fet ens fa, en certa manera, únics, atès que les funcions que compleix no estan externalitzades, tot i que puntualment rebem ajuda d’advocats externs. La lluita jurídica és pesada, difícil, costosa i per desgràcia no sempre dóna els resultats desitjats, però per a DEPANA es tracta d’una part essencial de l’entitat ja que, sovint, la seva participació ha estat clau en el desenllaç de molts dels nostres projectes. Al cap i a la fi, és important fer ús d’una de les eines que ens ofereix l’estat de Dret ja que, combinades amb d’altres, pot ajudar a fer camí cap a una societat més justa des del punt de vista ambiental.

Enguany DEPANA ha signat un conveni de col·laboració amb el Fons de Defensa Ambiental (FDA) per tal de fomentar l’assessorament legal ambiental a DEPANA i als seus socis. Aquest conveni ofereix tot una sèrie d’avantatges tant per als associats com per grups i ciutadans. Clica aquí per més informació.

A l’octubre, la FDA amb el suport de DEPANA organitza unes Jornades formatives per a la participació en la defensa del medi ambient.

Més informació: JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT

En aquesta secció podreu accedir a gran part dels documents que produïm, principalment a escrits relacionats amb procediments administratius com ara les al·legacions, sol·licituds o compareixences en el si d’un expedient. Per facilitar-ne la comprensió, hem afegit una breu definició de cada tipus de document que trobareu al final de la pàgina. Si voleu accedir a documents més antics del 2014 poseu-vos en contacte amb nosaltres a [email protected]

Plets 2017

– Plet  52/2016 contra el PDU de les àrees de desenvolupament econòmic de Gavà, Viladecans i Sant Boi per afectacions ambientals.
– Plet 149/15 contra el Pla especial del Parc agrari del Baix Llobregat i la modificació del Pla General Metropolità en aquest àmbit. També és per afeccions ambientals.
– Plet 464/2014 contra el Decret que autoritza la captura d’ocells fringíl•lids.
– Plet 33/2016 per danys ambientals establerts en la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental
– Plet 4427/2016 contra el Reial Decret 1/2016 de 8 de gener mitjançant el qual s’aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la conca del riu Ebre, també per danys ambientals.
– Denúncia per afectació a espècies protegides en època de nidificació en les obres de restauració de l’Artesano, al Prat de Llobregat
– Denúncia davant els Forestals per la tala d’un bosc de ribera en la pineda de Gavà, on es reprodueixen tres espècies diferents de piccids

Al·legacions 2017

Al·legacions:
– Projecte pàrquing públic situat junt la Murtra i que afecta a XR2000
Modificació del Pla Parcial de Delimitació del Sector Llevant – Mar de Gavà
– Incineradora de residus a Juneda (Garrigues)
– Hotel Bomabé, Alt Àneu (Pallars Sobirà)
– Pla Especial zona esquiable La Peülla (Alt Àneu. Pallars Sobirà)
Modificació PGO Santa Susanna
Compak sporting Port Ainé DEPANA
– Camping en SNU Vailassar de Dalt
– Restaurant a la Bassa de la Mora
Suport campanya i sol•licitud d’informació:
– Urbanització del Turó de l’Enric (Badalona)
– Pla parcial de Can Nolla i La Cisaa
Projecte de Wavegarden, Montgat
– Pla especial agroparc Ca n’Ametller
Resolució denegatòria de la concessió:
– Aprofitament hidroelèctric Noguera Pallaresa, Montgarri, Val d’Aran
Recurs d’alçada:
– Autoritzacions excepcionals de caça al Delta del Llobregat
Compareixença:
– Projecte d’autovia Sopeira- Túnel de Vielha

Les al.legacions són aportacions crítiques a un determinant projecte que considerem que pot ser lesiu per a la natura i es presenten generalment dins d’un tràmit d’informació pública

El recurs adminstratiu és un tràmit a través del qual es demana a l’Administració que reconsideri un acte administratiu que acaba d’aprovar. Des d’un punt de vista judicial, aquests recursos solen ser un pas previ a la impugnació dels actes administratius davant la jurisdicció contenciosa. L’actual normativa processal no facilita que les entitats sense ànim de lucre puguin recórrer en seu judicial, ja que això implica un esforç molt important.

Les queixes són un escrit que deriva de la normativa europea (art. 20 en relació al 258 TUE) que presentem davant de la Comissió per una possible infracció de les normes de protecció de la natura europees per part de les administracions estatals, regionals o locals.