GAF Grup d’acció forestal

El GAF, Grup d’Acció Forestal, està constituït per membres de DEPANA i un conjunt de persones voluntàries i col·laboradores que participen en les accions de reforestació de zones cremades, eliminació de vegetació al·lòctona invasora i en el manteniment del Viver del Bosc de Turull.

Periòdicament es realitzen convocatòries a través de l’agenda del web de DEPANA https://depana.org/lagenda-de-depana/. Generalment les sortides d’acció es fan els matins d’un diumenge amb una periodicitat d’aproximadament d’una al mes. Per a les sortides cal inscripció prèvia. Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb DEPANA per correu info@depana.org o bé al telèfon 93 210 4679.

Resum de l’activitat durant 2016

Aquest 2016 el GAF ha organitzat cinc activitats obertes al socis i públic en general i vàries sortides o activitats més al Collserola amb voluntaris del grup. La participació global ha estat de 145 persones que han col·laborat en la plantació de 187 plançons d’arbres (alzines i roures) i arbustos (aladern, cirerer d’arboç, llentiscle, marfull…), així com en l’eradicació d’espècies invasores.

Amb els companys de la plataforma SOS Delta del Llobregat hem treballat conjuntament en l’eradicació de planta invasora, principalment miraguà fals (Araujia sericifera) a les pinedes no protegides de Gavà.

També s’ha continuat amb tasques d’eradicació de vegetació invasora a la zona de la riera de Can Coll. En aquest cas s’ha actuat contra l’expansió del raïm de moro (Phitolaca americana) en el marc del conveni amb el Patronat de Collserola.

Així mateix segueix el projecte de recuperació de la zona de la Font del Gos, una zona del Collserola cremada el juliol de 2015, al barri de Cal Notari de Barcelona.

És de destacar especialment l’esforç i l’implicació del grup de voluntaris que aquest passat estiu ha esta regant els plançons dels arbres i arbustos plantats a la zona de la Font del Gos, assolint gràcies a la seva cura supervivències per sobre del 95%, malgrat l’intensa sequera que ha caracteritzat el darrer estiu.

Programa d’actuacions per a 2017

  • Renovar convenis amb el Patronat de Collserola.
  • Consolidar el grup de voluntaris i simpatitzants, que de manera continuada fan feines de reforestació dins del projecte de la Font del Gos.
  • Continuar amb les accions a Collserola i intentar aconseguir nous emplaçaments d’actuació, preferentment fora de Barcelona.
  • Continuar amb la lluita contra les invasores, tant a Collserola com al Delta del Llobregat, aquí en col·laboració amb els amics de SOS-Delta Llobregat.
  • Continuar amb les col·laboracions al barri del Coll a Barcelona, tant amb el Centre Cívic com amb les entitats.
  • Continuar les col·laboracions amb l’agència per l’Agenda 21 Escolar. Mirar d’establir col·laboracions directes amb algunes escoles i instituts.
  • Incrementar el contacte amb les entitats de Gràcia a Barcelona.
  • Fomentar els contactes i col·laboracions amb grups d’infants i de joves organitzats, com ara agrupaments escoltes, esplais, etc.
  • Dinamitzar i ampliar el grup de voluntaris.

Recull d’imatges d’una selecció de les darreres accions del Grup d’Acció Forestal de DEPANA