Estatuts

En aquest enllaç, pots consultar els estatuts socials de DEPANA, aprovats per acord de l’Assemblea General Extraordinària de data de 2 d’abril de 2022.