Assemblea General

Estimat/da soci/sòcia,

En compliment dels nostres estatuts, et fem arribar la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària i extraordinària de la LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL (DEPANA), que se celebrarà el dissabte, 25 de març de 2023, per deliberar i resoldre els punts de l’Ordre del Dia que consten a la convocatòria adjunta. Enguany, l’assemblea es farà en format mixt (telemàtic i presencial), tal com preveuen els estatuts (Capítol 3er, Secció 1ª, Article 22) i, per tant, podràs decidir el que més et convingui.

Aprofitem l’avinentesa per actualitzar la informació de la nostra base de dades. En aquest sentit, independentment que assisteixis o no a l’assemblea, agrairem que ens enviïs un correu electrònic a [email protected] confirmant o no la teva assistència i, si ho faràs de forma presencial o telemàtica.

Recorda que els socis numeraris que no puguin assistir a l’Assemblea poden delegar el vot a un altre soci, delegació que s’haurà enviat prèviament per correu electrònic a [email protected]. La delegació la podràs trobar darrere d’aquest document. El nombre màxim de delegacions serà de dos per cada assembleista assistent. Per delegar el vot, pots escollir a qualsevol soci de DEPANA o a qualsevol membre de la Junta Directiva.

Cordialment,

Josep Maria Carrera Alpuente
President de DEPANA

DOCUMENTS:

Ordre del dia
Delegació de vot