Assemblea General

Estimat/da soci/sòcia,

En compliment dels nostres estatuts, convoquem l’Assemblea General Ordinària de la LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL (DEPANA), que se celebrarà el dissabte, 16 de març de 2024, per deliberar i resoldre els punts de l’Ordre del Dia que consten a la convocatòria adjunta. Enguany, l’assemblea es farà en format mixt (telemàtic i presencial), tal com preveuen els estatuts (Capítol 3er, Secció 1ª, Article 22) i, per tant, podràs decidir el que més et convingui.

Cordialment,

Josep Maria Carrera Alpuente
President de DEPANA

DOCUMENTS:

Ordre del dia
Delegació de vot