DEPANA és una entitat catalana de ciutadans i ciutadanes, sense ànim de lucre, que actua per a la defensa, l'estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes.
Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d'un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Si vols conèixer quins són els objectius d'enguany obre el següent document: programa 2018