Què fem?

DEPANA és una entitat catalana de ciutadans i ciutadanes, sense ànim de lucre, que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes.
Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Si vols conèixer quins són els objectius d’enguany obre el següent document: programa 2018

Àmbit Territorial

DEPANA treballa per a la protecció dels espais naturals

Voluntariat

DEPANA té diferents grups de voluntariat que treballen per la protecció i defensa de la natura

Àmbit Legal

DEPANA compta amb una àrea jurídica pròpia, integrada per voluntaris i lletrats.

Àmbit Internacional

DEPANA és membre del Consell d’administració de MedPAN i membre la la UICN

Protecció i defensa dels animals

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Àmbit d'educació ambiental

Projecte educatiu: D'on venen les tortugues?

GAF (Grup d'Acció Forestal)

Accions de restauració de zones cremades, eliminació de vegetació al·lòctona invasora, neteja de torrents i en el manteniment del Viver del Bosc de Turull

Campanyes i projectes

Campanyes: Macaca silvana, Posa nom als ossets de la Vall d'Aran, Apadrina un dofí...