Visió i valors

DEPANA és una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Els Valors de DEPANA

DEPANA som una organització no governamental amb CREDIBILITAT en bona part motivada pel RIGOR de les nostres anàlisi i propostes que parteixen d’un CONEIXEMENT científic i social dels temes ambientals. La nostra acció social parteix d’un compromís d‘ACTUAR LOCALMENT en el territori però a partir de PENSAR GLOBALMENT. La natura és un compendi d’organismes i les seves relacions, no una suma de fets aïllats. L’ESPERIT i VISIÓ CRÍTICA presideix part de la nostra anàlisi i avaluació de tot el que succeix en el nostre medi. Al igual que la INDEPENDÈNCIA és el motor de la nostra acció sociopolítica, també ho és la COHERÈNCIA en les decisions i el treball de l’entitat.

Visió de DEPANA

  1. NOUS CONEIXEMENTS, NOUS CANVIS. Evidenciar la relació entre salut i medi ambient. Entorns sans, gent sana (física i mentalment). Explicar i valorar els béns i els serveis que els ecosistemes ens aporten. Promoure pautes de comportaments sostenibles o de canvi d’estil de vida.
  2. COMPROMÍS CIUTADÀ. Estimular l’activitat dels socis i/o simpatitzants de DEPANA, amb independència del seu lloc de residència. Emfatitzar el compromís de la ciutadania en la generació i intercanvi de coneixements, en les accions per a la defensa i conservació de la natura i incidir en la presa de decisions dels governs locals, supralocals, nacional i de l’Estat que incideixen al medi ambient.
  3. PRESÈNCIA i ACCIÓ LOCAL. Consolidar-se com una entitat ambientalista de referència a Catalunya amb presència territorial i compromesos amb l’acció local. Afavorir l’aliança i la co-responsabilitat d’acció amb altres associacions o organitzacions amb valors i cultura similar a DEPANA.
  4. COMUNICACIÓ AMBIENTALISTA. Ser un referent en la difusió i divulgació dels temes ambientals innovadors i d’actualitat tant pels mitjans de comunicació com per la societat.
  5. SINÈRGIES GLOBALS. Crear les aliances adequades per influir i participar en els afers d’àmbit ambiental a nivell de l’Estat. Implicar-se i col·laborar amb activitats i actuacions d’organitzacions ambientals d’àmbit internacional o que treballen en altres països.

Va ser declarada d’Utilitat Pública l’any 1979 perquè es va proposar des dels seus inicis, la defensa d’un interès col·lectiu, com és el dret de tots els ciutadans de gaudir d’un país ambientalment saludable i tenir una millor qualitat de vida.