Dissuadir abans que traslladar a Goiat

El passat, 14 de juny, DEPANA va enviar una nota de premsa lamentant que les administracions responsables no prenguessin les mesures adequades per paliar els atacs reiterats de Goiat prop de nuclis rurals i que ja portaven força temps produint-se. Fet que estava...

ATACS REITERATS PER PART DE GOIAT

Barcelona, 14 de juny de 2018 Durant la primavera d’aquest 2018, l’ós Goiat (reintroduït al Pirineu al 2016) ha estat protagonista de diversos danys al bestiar domèstic en diferents indrets de la Val d’Aran. Aquests atacs s’ han produït, en algunes...

Resultats de seguiment de l’ós 2017

Durant la primavera de 2017, Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru,  ha continuat amb el seguiment de la població d´ós bru a la Val d’Aran. Tot i que s’han trobat força indicis de la seva presència, enguany no ha estat possible observar cap...

Vídeo: El País de l’ós

Ja fa uns anys que anem realitzant el seguiment de l’ós bru a la Val d’Aran. Aquesta primavera 2016 el Marc Alonso ha monitoritzat una óssa amb dos cadells al municipi de Naut Aran. Però per arribar a tenir localitzada a la família ursina han hagut de...