Al·legacions a la Modificació Puntual del PGO Municipal de Santa Susanna

Hem presentat al·legacions a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Santa Susanna perquè pretén reduir la protecció dels valors del sòl, i tindrà afectacions a nivell de paisatge, patrimoni cultural i natural així com en la connectivitat...

Acció del GAF a la Font del Gos 14 de maig de 2017

El diumenge 14 de maig, un cop més, el Grup d’Acció Forestal de DEPANA va dur a terme una actuació a la zona de reforestació de la Font del Gos. En l’acció van participar 11 voluntàries i voluntaris de DEPANA. Els objectius eren continuar amb les accions forestal de...