Amb més de 160 participants de diverses entitats ambientals d’arreu del territori, el passat dissabte 10 de febrer es va realitzar una jornada oberta organitzada per Eologistes de Catalunya sobre els conflictes ambientals al país. Més de vint ponents van dinamitzar cinc tallers de debat sobre transició energètica, conservació de la biodiversitat, transport, aigua-sequera i residus.

Les conclusions dels diversos debats van confluir en la necessitat de fer canvis sistèmics i estructurals en el model econòmic imperant, ja que és un model que es basa en un creixement continu que ens porta a patir conseqüències molt negatives per a la biodiversitat, la salut i l’equilibri social. Es va concloure que cal construir un model basat en el decreixement que ens permeti viure de manera més sostenible i que fem canvis a l’hora de concebre el nostre model de vida per un de més modest i menys intensiu.

Igualment, es va remarcar la manca de governança de l’administració i la submissió a les necessitats dels grans sectors econòmics i grups d’interès, cosa que es tradueix en una indolència i ineptitud intencionades a l’hora de fer complir i aplicar les lleis vigents en matèria ambiental, afegint-hi la manca de gestió de les figures de protecció dels diversos espais dels nostre territori.

El valor de tot el capital natural del nostre país no es considera un bé que comptabilitzi en l’obligat creixement del producte interior brut. Aquesta seria de fons la problemàtica subjacent darrera de la majoria de conflictes ambientals que tenim ara mateix al nostre territori.

Davant d’aquesta realitat, es postula com a actitud recordar que “les lluites que es perden són les que s’abandonen” per tal de persistir en les nostres reivindicacions tot fent xarxa i davant de cada lluita saber ser proactius i contraposar una alternativa.