DEPANA s’ha adherit a la campanya de la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN) “La natura no va de cadires” per la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya.

El dimecres, 21 de febrer, XCN va assistir al Parlament de Catalunya per reclamar al Parlament i al Govern de la Generalitat que es doni compliment a la llei 7/2020, de 2 de juliol, de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, que va rebre un ampli consens parlamentari, amb 94 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatEP i CUP) i 40 en contra (Cs i PPC).

El maig de 2020, més de 280 organitzacions ja vam reclamar al Parlament la necessitat i la urgència de crear aquesta Agència. Entitats ambientals, ajuntaments, entitats excursionistes, col·legis professionals, centres de recerca i universitats, empreses, persones propietàries i altres persones a títol individual, van traslladar el seu mandat a tots els diputats del Parlament, per fer sentir la seva veu i reclamar de manera conjunta la necessitat de crear l’Agència de la Natura.

Tot un col·lectiu que treballa de manera incansable per impulsar actuacions en espais en custòdia en 42.000 ha arreu de Catalunya; iniciatives que vetllen per la compatibilitat de l’activitat econòmica a les seves finques amb la gestió sostenible i la conservació en 30.000 ha de la mà de persones propietàries; i la mobilització de més de 25.000 persones anuals en iniciatives de voluntariat ambiental.

La creació de l’Agència de la Natura és un dels 4 pilars bàsics per avançar cap a la transició ecosocial necessària i per deixar enrere els dèficits crònics en matèria de conservació del medi natural i la seva biodiversitat a Catalunya.

Amb l’Agència de la Natura garantim l’àmbit estructural, que juntament amb l’àmbit executiu, ha de permetre el desplegament efectiu de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, l’àmbit legislatiu, amb l’impuls de la nova llei de patrimoni natural i biodiversitat, i l’àmbit econòmic, amb l’execució del Fons de Patrimoni Natural, són els 4 àmbits essencials per abordar de manera efectiva els reptes actuals.

Adhesió a la campanya