• En resposta a les al·legacions presentades per DEPANA, els serveis jurídics del Port reconeixen que les obres no es poden executar fins que no es concreti si la nova llera del riu Llobregat quedarà protegida.
  • Les obres afectarien de manera directa una de les zones amb els valors naturals més importants del Delta.

Els serveis jurídics del Port de Barcelona reconeixen que les obres dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona no es podran executar fins que es concreti oficialment si la nova llera del riu Llobregat s’inclourà a la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 146. Els serveis jurídics del Port s’han pronunciat arran de l’al·legació presentada per DEPANA a la licitació de les obres de l’estació que es projecta al costat de la nova llera del riu.

Segons l’entitat, les obres de la nova estació ferroviària de Nou Llobregat afectaran de manera directa l’espai que ha de quedar protegit amb l’ampliació de la ZEPA, perjudicant de manera significativa la reproducció i supervivència de les espècies incloses a la directiva d’aus en tota la llera del riu Llobregat, una de les zones amb els valors naturals més importants de tot el Delta.

La nova llera està inclosa a la proposta d’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat que tramita la Generalitat de Catalunya en compliment amb el requeriment de la Comissió Europea que insta les administracions a protegir els ecosistemes del Delta. L’ampliació va ser publicada el 28 de juliol passat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Europea considera aquesta zona essencial per a la conservació de les aus i com a àrea d’alt valor i, per tant, s’hi ha d’aplicar la directiva europea relativa a la conservació de les aus silvestres. Aquesta norma obliga les administracions a  prendre les mesures adequades per evitar la contaminació o el deteriorament dels hàbitats, així com les pertorbacions que afectin a les aus d’aquest àmbit, tant de forma directa com indirecta.

De fet, encara està pendent la inclusió de la nova llera a les RRNN del Delta del Llobregat, fet que conferirà a la zona un dels màxims valors de protecció de la legislació catalana.

Com que el projecte de nou accés ferroviari comporta un perjudici ambiental, no es pot executar sense una adequada avaluació de les repercussions, d’acord amb l’article 6.3 de la Directiva hàbitats, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Amb aquesta decisió preventiva, els serveis jurídics del Port reconeixen que si no es concreta exactament la nova zona delimitada no es pot avaluar correctament l’impacte ambiental de l’obra sobre la zona protegida.

D’aquesta manera, el Port reconeix implícitament que les avaluacions que s’han fet fins ara, i que no han pogut tenir en compte les limitacions vigents, no es poden haver avaluat de manera convenient. Cal recordar que l’article 6.3 de la Directiva d’Hàbitats no només fa referència als projectes que afecten de forma directa les zones protegides, sinó totes aquelles que puguin quedar afectades, ja sigui en el present, el passat o el futur, tal com assenyala la Carta d’emplaçament de la Comissió europea.

Projecte finançat amb els fons Next Generation

DEPANA recorda que les obres estan finançades amb els fons Next Generation de la Unió Europea, que tenen com a objectiu l’impuls de la transició ecològica, de manera que qualsevol actuació que pugui ser negativa per al medi ambient els podria aturar.

Segons recalca l’entitat, mentre no es delimiti de manera definitiva la ZEPA del Delta de manera coherent amb l’IBA, cap dels projectes urbanístics o actuacions que afectin o puguin afectar aquests espais poden rebre ajuts europeus. Així mateix, assenyala que un cop definits els límits de les zones protegides, els projectes s’hauran de revisar d’acord amb els nous valors reconeguts i les possibles afectacions.