Barcelona, 25 de febrer de 2021

El dijous 19 de febrer, la Comissió Europea va enviar una Carta d’Emplaçament al govern espanyol dins de l’expedient obert contra les administracions per no protegir els ecosistemes del delta del Llobregat, espai protegit a la Xarxa Natura 2000 i l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA)

El toc d’alerta europeu arriba arran de la denúncia interposada per DEPANA a la Unió Europea, amb el suport de SEO/BirdLife

 

La Comissió Europea, amb aquesta carta d’emplaçament, fa evident que les respostes de les administracions catalana i espanyola han estat insuficients per a la conservació dels hàbitats i les espècies del delta del Llobregat. Espanya no ha respectat les seves obligacions al delta del Llobregat en matèria de conservació de la naturacontràriament a l’Estratègia de la Unió Europea per a la conservació de la biodiversitat.   

 

La carta arriba en un moment clau, en què el món s’enfronta a l’emergència climàtica i de biodiversitat. Aquest toc d’atenció hauria de considerar-se per les administracions públiques com un avís per assolir els principals objectius de conservació de la biodiversitat (hàbitats i espècies) en un dels territoris sotmesos a una major pressió humana de Catalunya com és el delta del Llobregat.

 

L’expedient d’infracció sorgeix arran de la denúncia interposada per DEPANA a la UE, amb el suport de SEO/BirdLife, fa ja vuit anys, per l’estat desfavorable en què es troba aquest espai integrat en la xarxa més gran coordinada d’espais protegits: la Xarxa Natura 2000. Durant aquest temps, les administracions catalana i espanyola han intentat redirigir les consultes europees per evitar arribar a l’expedient actual, sense solucionar els problemes de conservacióEn concret, i malgrat els múltiples requeriments, la Generalitat no ha fet res per aprovar l’obligat Pla Especial, ni per ampliar els espais Xarxa Natura 2000 (les ZEPAs), tal com se li sol·licitava.

 

La carta incideix directament en la responsabilitat de la Generalitat, que té les competències en matèria d’urbanisme i medi ambient, i en l’avaluació de l’impacte ambiental i de compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental (DIA) -declaració i gestió de les àrees protegides, i conservació i protecció dels hàbitats i les espècies-. I també insta l’Estat espanyol, l’encarregat de dur a terme les grans obres públiques: el desviament de la desembocadura del riu Llobregat i l’ampliació de l’aeroport del Prat, per no respectar les mesures de compensació de la declaració d’impacte ambiental, que ja d’entrada eren molt insuficients.

 

DEPANA i SEO/BirdLife consideren que l’avís de la Comissió és una oportunitat per al nou executiu català i les administracions públiques competents per reconduir les polítiques del desenvolupament al delta del Llobregat. Es tracta d’una oportunitat per demostrar que es poden implantar polítiques coherents amb les directives europees i la protecció del medi ambient i la biodiversitat.

 

Així mateix, les dues entitats sol·liciten a les administracions implicades la paralització immediata de tots els projecte que s’estan desenvolupant en l’actualitat a l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) 140 Delta del Llobregat, ja que posen en greu perill de conservació la biodiversitat de la zona en l’afectar els espais que reuneixen les característiques ornitològiques necessàries per a ser protegides.

 

També demanen l’aplicació urgentíssima de les mesures de conservació necessàries per assegurar la correcta gestió de la biodiversitat, fent-los compatibles amb el desenvolupament econòmic dels sectors implicats. Els nous ajuts europeus tindran un marcat perfil ambientalista, per la qual cosa seria difícil justificar actuacions que afectin negativament una zona amb uns valors naturals reconeguts internacionalment.

 

Necessitat d’ampliar l’espai protegit

 

Per últim, cal destacar la falta de documentació científica, segons ha reconegut la mateixa Comissió Europea, que avala les limitacions actuals de les zones protegides. A falta d’aquesta documentació, tan sols la delimitació de l’IBA 140 compleix amb els criteris científics necessaris de protecció en l’aplicació de la Directiva de les Aus. En conseqüència, la zona delimitada com IBA 140 ha de ser protegida preventivament fins que el procés finalitzi. Sense aquesta protecció seria possible promoure la seva degradació amb la intenció d’evitar la protecció final de determinades zones i la destrucció dels seus valors ambientals.

 

Més informació  

Queixa/Pilot enviada per DEPANA a la Comissió Europea: https://depana.org/wp-content/uploads/2019/05/Queixa-a-la-Comissi%C3%B3-UE-2012.pdf

Informe de SEO/BirdLife sobre les Àrees Important per a la Conservació de les Aus a Espanya: https://seo.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-IBA-completo-Internet-1_B.pdf

Mapa de l’espai IBA 140 i espècies que s’hi troben: https://www.seguimientodeaves.org/especios/subfConsultasEspacio.php?CONTROL=1&CAPA=4&OK=1&COD=140&DEN=&ID=1671

Conclusions de l’estudi ornitològic de DEPANA al delta enviades a la Comissió Europea: https://depana.org/wp-content/uploads/2021/02/Conclusiones-1.pdf