Resultats seguiment de l’ós bru 2013

El seguiment de la població d’óssos bruns de la vall d’Aran durant l’any 2013, ha estat extremadament difícil degut  a les condicions ambientals. Les abundants nevades que va patir la vall d’Aran durant l´hivern i la primavera de 2013 van dificultar enormement l’accés a les àrees ursines, degut a que la majoria de les pistes forestals van estar tancades per les allaus, la qual cosa va fer molt complicat i/o impossible l’accés a certes zones d’ús freqüent per l’espècie. La històrica riuada que la vall d’Aran va patir el 18 de juny de 2013 va fer malbé la ja deteriorada xarxa de pistes forestals, per la qual cosa el seguiment dels óssos encara es va veure més complicat.
Tot i això es van poder comptabilitzar 61 dies de seguiment, compresos entre l’1 d’abril de 2013 fins el 20 de juliol de 2013.
Les rutes a peu han aportat la trobada d’indicis com petjades o arbres marcats i s’ha confirmat la presència de l’espècie en llocs menys habituals, amb diverses observacions al Naut Aran. (Vall de Ruda i vall de Unyòla)
Aquestes observacions corresponen a:
Un zel entre Pyros i una femella indeterminada observats en 3 ocasions a la vall de Unyòla.
1 mascle d’uns 4-5 anys observat en 3 ocasions a la vall de Ruda.