DEPANA està treballant en les al·legacions que presentarà a la modificació de la ZEPA Delta del Llobregat que va aprovar el Govern de la Generaliat el 26 de juliol passat. L’acord de Govern pel qual s’aprova la modificació està en fase d’informació pública fins al 30 de setembre.

El projecte amplia les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). Així mateix, proposa la modificació de la delimitació del LIC Delta del Llobregat prevista a l’acord pel qual es rectifiquen els límits de diversos espais de la xarxa Natura 2000.

Una proposta d’ampliació que és conseqüència de la queixa que DEPANA té oberta davant de la Comissió Europea des de l’any 2013. Arran de la denúnica de l’entitat, la Comissió Europea va enviar una carta d’emplaçament amb la qual obria un procés d’infracció que reclama, entre altres qüestions, l’ampliació aprovada ara per l’executiu català.

Tot plegat suposa un reconeixement a la tasca que DEPANA i SEO Bird/Life han vingut fent per aconseguir l’ampliació de la zona protegida. A finals de l’any 2019, les dues entitats van presentar un informe ornitològic a la Comissió Europea que avala la protecció del conjunt de la IBA 140. S’hi exposa l’estudi d’una trentena d’espècies d’aus de l’Annex I de la Directiva sobre les Aus, totes rellevants per al Delta del Llobregat i amb requeriments especials que no són prou coberts per les zones protegides fins ara.