Durant el mes de maig del 2022 s’han plantat 1.200 arbres fruiters dels 7.000 que contempla el projecte de millora de la biodiversitat en àrees osseres del Pirineu que la Fundació Oso Pardo (FOP) porta a terme amb el suport d’Endesa. Els 1.200 fruiters (pomes i cirerers) es localitzen a les valls de Tavascán i Lladorre, a l’àrea d’influència del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que és, a més, Xarxa Natura 2000. Les valls han estat escollides per ser una zona amb presència habitual d’ossos amb unes bones condicions ecològiques per plantar aquestes varietats fruiteres.

La segona fase de plantacions, la més àmplia, es durà a terme a la tardor, utilitzant la mateixa estructura de distribució en petits bosquets per conferir-ne la màxima naturalitat.

L’objectiu principal del projecte és restaurar l’hàbitat de l’ós bru, en zones que han perdut cobertura vegetal contribuint, alhora, a la millora de la biodiversitat del territori en afavorir altres espècies de mamífers, aus i insectes.