Aquest curs han continuat les activitats d’aprenentatge i servei (ApS) de DEPANA que li van merèixer l’atorgament del Premi Nacional ApS 2021 en la modalitat d’entitats. Aquestes activitats estan relacionades amb les del Grup d’Acció Forestal de DEPANA i especialment amb el viver forestal que manté a les instal·lacions de l’Aula Ambiental Bosc Turull.

La darrera activitat, el 8 d’abril passat, va consistir en una plantada realitzada per 41 alumnes de primària dels grups de 5è de l’Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet. L’acció va tenir lloc en aquest municipi a la Serra de la Marina, a la zona propera a la Font de l’Alzina. L’alumnat, amb l’objectiu de reforçar la biodiversitat de la zona, va plantar diversos exemplars d’arbustos d’espècies mediterrànies: 15 de garric, 12 d’aladern, 6 de murtra, 6 de llentiscle, 3 de romaní i 3 de botja d’escombres.