L’associació denuncia que el projecte és insostenible ambientalment i demana que es realitzi una nova avaluació d’impacte ambiental

DEPANA demana que s’arxivi el procediment de tramitació del Pla Director Urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona perquè és insostenible ambientalment. L’associació ha presentat un seguit d’al·legacions al pla per tal que siguin incloses a l’avaluació ambiental. Les aportacions s’han enviat a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

A més, l’entitat exigeix que se la reconegui com a part interessada en el procediment de tramitació del PDU i en el procediment d’avaluació ambiental i que, per tant, se li faci arribar tota la informació sobre el recorregut del projecte.

DEPANA ha presentat un conjunt de sis al·legacions que posen en evidència que les actuacions que es volen dur a terme no tenen cobertura mediambiental. La primera de les al·legacions posa de manifest que aquest Pla Director Urbanístic no disposa d’una Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) que l’avali, ja que la darrera DIA data del 2007, quan es va aprovar el projecte per a proveir el Port d’un accés ferroviari connectat amb el corredor del Llobregat i amb la resta de xarxes europees i d’un nou accés viari; un projecte que d’aleshores ençà ha patit modificacions.

L’associació remarca que tant la declaració del 2007 com la pròrroga que es va fer el 2013 no són en cap cas vigents actualment tant pels canvis que ha patit el projecte com les transformacions ambientals que hi ha hagut, i en aquest sentit, exigeix que es realitzi una nova Avaluació d’Impacte Ambiental sobre el projecte d’accessos al Port de Barcelona. Així mateix, denuncia que les administracions implicades -Generalitat de Catalunya, Ajuntament d’El Prat de Llobregat i Ajuntament de Barcelona- pretenguin reforçar la Declaració d’Impacte Ambiental caducada mitjançant el PDU. 

PRESÈNCIA DE MATERIALS CONTAMINANTS A LA LLERA DEL RIU

La segona al·legació posa l’accent en el fet que el PDU no contempla cap actuació als sòls contaminats per cromites que hi ha al voltant de la llera del riu Llobregat. L’any 2011, SOS Delta i DEPANA van descobrir importants abocaments de residus de crom hexavalent, producte cancerigen i que produeix greus malalties cròniques, fruit d’abocaments il·legals a l’entorn de la llera del riu produïts l’empresa PESA (Productos Electrolíticos SA).

DEPANA va posar en coneixement de totes les administracions implicades la contaminació produïda per aquesta empresa, que fou investigada per la Fiscalia durant els anys 1980. Tot i que als anys 90 la fàbrica va ser clausurada i demolida, els antics terrenys continuen contaminats i part del traçat ferroviari entre Riu Vell i Can Tunis transcorre sobre aquests sòls.

No obstant això, la resolució de 2013 que prorrogava la DIA del 2007 no va incorporar cap solució a aquest problema, que continua ignorant-se. DEPANA insta a emprendre alguna actuació en aquest sentit.

ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ I RESERVA NATURAL

A banda, tampoc està efectivament contemplat l’impacte que hi haurà en les zones que quedaran afectades pel projecte: el riu Vell i el nou tram de riu desviat, el qual, a més, haurà de passar a ser Zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) i reserva natural.

Actualment, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural està treballant en una proposta d’ampliació de l’espai de Xarxa Natura 2000 que preveu una nova delimitació dels espais que quedarien inclosos dins la ZEPA 146 Delta del Llobregat, entre els quals hi ha el tram final de la nova desembocadura del riu Llobregat. Així, el marge esquerre del riu Llobregat, on es projecta la nova estació Terminal A/Nou Llobregat, quedaria inclòs en aquesta proposta d’ampliació.

D’aquesta manera, la nova llera no només ha de declarar-se com a ZEPA, sinó que també hi ha pendent l’obligació d’integrar la zona dins la Reserva Natural Parcial de La Ricarda-Ca l’Arana.

D’altra banda, cal recalcar que l’antiga llera del riu Llobregat està inclosa dins la delimitació de l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) que, tal com va estipular la Comissió Europea, és mereixedora de protecció.

Finalment, DEPANA critica que es vulguin crear espais verds en sòls agrícoles com a mesura compensatòria per la desaparició d’una zona natural com la llera del Llobregat i no veu coherent que aquesta zona, que ja és de sòl no urbanitzable i, per tant, no s’hi pot dur a terme cap activitat, s’inclogui en el projecte. Així, denuncia que aquesta pràctica incrementa la pressió sobre la zona protegida potenciant l’ús lúdic desmesurat.