• L’entitat ha presentat un recurs d’alçada a la Generalitat per suspendre de manera cautelar les obres a la zona del PAU 2 de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat fins que no s’aprovi el Pla Especial de Protecció del Delta
  • El PAU 2 de l’Eixample Sud del Prat està inclòs dins de l’Àrea Important per a la Protecció de les Aus i la Biodiversitat IBA 140
  • La destrucció de l’espai suposaria danys irreparables per a les espècies que viuen en el cada vegada més fragmentat i degradat entorn natural del delta del Llobregat

DEPANA ha presentat un recurs d’alçada a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè suspengui cautelarment qualsevol pla urbanístic a la zona PAU 2 de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat, al delta del Llobregat. La intenció de l’entitat és aconseguir que s’aturin les obres de reparcel·lació del barri residencial projectat fa més d’una dècada per la Generalitat i l’Ajuntament del Prat, com a mínim mentre s’estudia la importància de la zona per al conjunt dels ecosistemes del delta del Llobregat i s’aprova el Pla Especial de Protecció del Delta del Llobregat.

El sector del PAU 2 de l’ARE Eixample Sud al Prat de Llobregat és un espai inclòs dins de l’Àrea Important per a la Protecció de les Aus i la Biodiversitat IBA 140, segons la catalogació de SEO/BirdLife. Aquests terrenys, a més, engloben 3 hectàrees d’alt valor ambiental que es trobaven incloses al Pla Especial del Parc Agrari fins l’any 2015, quan, de manera irregular, van quedar-ne excloses per convertir-se en sòl urbanitzable.

Així mateix, el PAU 2 de l’ARE Eixample Sud es troba molt a prop d’entorns protegits que conformen la Xarxa Natura 2000 (ZEPA 146). No obstant, la falta de documentació científica sobre els ecosistemes del delta, reconeguda per la mateixa Comissió Europea, posa de manifest la limitació de les actuals zones protegides, de manera que tan sols la delimitació de l’inventari l’IBA 140 compleix amb els criteris científics necessaris de protecció en aplicació de la Directiva de les Aus.

En aquest escenari, DEPANA considera necessari que s’aturi qualsevol projecte d’urbanització de la zona i es protegeixi preventivament l’espai fins que no s’ampliïn les àrees ZEPA. Sense aquesta protecció preventiva, l’administració pot continuar degradant l’entorn amb la intenció d’evitar-ne la protecció final.

Una protecció que no arriba

El Pla Especial de Protecció del Delta del Llobregat, un compromís de la Generalitat  des de fa més de 20 anys, no ha arribat a materialitzar-se mai. Després que la CE obrís aquest febrer, a instàncies de DEPANA i SEO/BirdLife, un expedient d’infracció contra les administracions per no protegir el delta del Llobregat, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va comprometre’s una vegada més a aprovar el Pla Especial del Delta.

L’expedient d’infracció de la CE reconeixia, així, que Espanya no ha respectat les obligacions al delta del Llobregat en matèria de conservació de la natura, contràriament a l’estratègia de la Unió Europea per a la conservació de la biodiversitat, i li exigia que prengués mesures urgents en la seva protecció.

La CE reclama, entre altres mesures, que s’inclogui la llera del riu Llobregat que es va desviar l’any 2004 dins de les àrees ZEPA i que s’elabori una nova avaluació ambiental de l’àmbit ARE Eixample Sud. En sentit contrari, però, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i la Generalitat continuen defensant la urbanització del nou barri.

La setmana passada, la Generalitat va fer saber a DEPANA que “no revisarà cap plantejament urbanístic fins que no s’aprovi la nova delimitació d’espais naturals”, i no a la inversa. Tot i l’avís de la CE, la declaració de la Generalitat a DEPANA demostra que la tònica continua sent la mateixa i que les declaracions polítiques de bones intencions no es corresponen amb la realitat.

Més informació

Mapes dels sectors PAU 1 i PAU 2 de l’ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de l’IBA 140 sobreposada a l’ARE Prat Sud