El dimarts, 3 de novembre, DEPANA va presentar al·legacions a l’Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità en l’àmbit Estació-Seda-Paperera. Les al·legacions es realitzen entorn tres temàtiques diferents, les quals es poden trobar ampliades en el document “d’Escrit Al·legacions DEPANA_MPGM Estació-Seda-Paperera” adjunt, i són les següents:

1.- CONFLUÈNCIA DE DIVERSOS ELEMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS A TENIR EN COMPTE DINS L’ÀMBIT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ

2.- L’AJUNTAMENT HA DE JUSTIFICAR LA CONSTRUCCIÓ DE 1.848 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL CONSIDERANT L’EXISTÈNCIA D’ALTRES INSTRUMENTS URBANÍSTICS PER A AQUEST MATEIX FI

3.- DEPANA ES PERSONA COM A PART INTERESSADA EN EL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT ESTACIÓ-SEDA-PAPERERA (EXPEDIENT 3381/2019)

Al·legacions:

Escrit Al·legacions DEPANA_MPGM Estacio_Seda_Paperera

Annexos al·legacions:

Doc1

DOC 2_ComissioPeticions 2020.07.30

DOC 3_Comunicat de la Generalitat