El dijous 12 de març, tot just el dia abans del tancament de  les escoles a causa de la Covid-19, un grup d’alumnat i professorat de l’escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet va dur a terme una plantada d’arbres i arbusts autòctons a la Serra de Marina. L’acció va tenir lloc en un vessant proper a  la Font de l’Alzina. L’acció va comptar amb la participació de dos voluntaris del Grup d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA.

Els plançons que es varen plantar procedien del viver forestal artesanal que mantenen els voluntàries i voluntàries del GAF a l’Aula Ambiental Bosc Turull. En el manteniment d’aquest viver forestal d’arbres i arbustos autòctons també hi participa alumnat d’ESO que realitza les hores de treball pràctic del Servei Comunitari a Bosc Turull.

Alumnat de l’Escola Pia Sant Antoni preparant els plançons destinats a la plantada de l’alumnat de l’Escola Mercè Rodoreda

La tramesa de plançons del viver del GAF ja enllestida per l’alumnat que realitza el Servei Comunitari de l’ESO a Bosc Turull

Cal agrair especialment el recolzament rebut per una brigada de treballadors enviada per l’Ajuntament de Santa Coloma que va donar suport a l’acció i va proporcionar les eines i substrat per a fer possible l’acció.

Tot el material a punt per a començar la plantada amb el suport de la brigada municipal

Comença la distribució dels plançons plantats en ampolles reciclades

Un cop donades les instruccions necessàries comença l’acció

Pujant muntanya amunt

Comença la plantada

Poc a poc es van afegint nous plançons pels llocs més adients

Un roure inicia la seva nova vida a la Serra de Marina

Unes quantes pedres ben col·locades protegiran aquest nou llentiscle

Esperem que aquest plançó d’alzina arribi a ser un arbre ben eixerit

Els precedents d’aquesta plantada

El curs anterior, durant la tardor de 2018, alumnat de les escoles Mercè Rodoreda i Miguel de Unamuno van realitzar també dues plantades a la Serra de Marina.

Plantada novembre de 2018

Plantada desembre de 2018

Observant amb atenció, durant l’activitat es poden retrobar els plançons plantats en la temporada anterior.

Exemplar d’arboç plantat durant la plantada de novembre de 2018

Arboç de la plantada del novembre de 2019 observat durant la plantada del març de 2020

L’alumnat també participa en la producció del planter

Des del passat curs 2018-19 alumnat de les escoles Mercè Rodoreda i Miguel de Unamuno de Santa Coloma de Gramenet també col·laboren en la producció dels plançons. Quan a la tardor arriba la temporada dels aglans el seu professorat, amb l’assessorament de DEPANA, organitza a l’escola una activitat per a l’alumnat de sembra d’aglans d’alzina, roure o garric.

22/05/2019 Alumnes de l’escola Miguel de Unamuno de Santa Coloma de Gramenet amb planter de garric destinat a ser mantingut al viver de Bosc Turull durant l’estiu fins a la plantada de la propera tardor

Aglans de roure cerrioide de Collserola, ja germinats, a punt per a ser plantats per al nou planter del curs 2019-20

Alumnat de l’escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet triant els aglans per a la sembra

Ampolles de PET reciclades amb els aglans sembrats per l’alumnat de l’escola Mercè Rodoreda

Tornarem!

Malauradament, a causa del tancament de les escoles com a conseqüència de la Covid-19, una altra plantada prevista per al dia 2 d’abril amb alumnat de l’escola Miguel d’Unamuno, també de Santa Coloma, no es va poder dur a terme. Esperem que en un futur es puguin reprendre de nou les activitats escolars amb la participació del GAF de DEPANA.