Els responsables de medi natural cantàbrics han presentat el cens d’Osas con Crias por Año (OCA) pel 2018. La seva presentació s’ha dut a terme a Santander, Cantàbria i amb una previsió molt optimista
Pel conjunt de la Serralada Cantàbrica el cens xifra 31 ósses amb 50 cadells a la subpoblació occidental, i 7 ósses amb 14 ossets en l’oriental. Els equips de la FOP han participat activament en realitzar els cens d’OCA i aquesta vegada han donat fins a 123 localitzacions (87 a la zona occidental i 36 a l’oriental).

Tot plegat representa la millor manera de veure el creixement de les poblacions d’aquests plantígrads. Els mètodes que normalment es fan servir són observació directa a partir de la fotografia, els vídeos, les petjades, etc. i això vol dir que poden haver-hi exemplars sense comptabilitzar. Per solucionar-ho, les institucions han anunciat que a partir d’ara es comptarà també amb estudis genètics.

Així doncs, estem davant de bones notícies ja que els resultats són esperançadors i podríem estar no estar tant lluny el descatalogar l’ós bru d’espècie en perill d’extinció en aquesta zona.

+Informació:
Fundación Oso Pardo
La Vanguardia