• Els grups ecologistes proposaran una taula de treball sobre la ramaderia extensiva i la conservació de l’ós, davant la inacció del Departament.
  • El Govern d’Aragó està obligat per Llei (europea, nacional i autonòmica) a conservar la biodiversitat, especialment la més amenaçada.
  • Els ecologistes considerem imprescindible que en el nou Govern hi hagi un Departament de Medi Ambient i al capdavant d’ell un Conseller sensible i capacitat per abordar els problemes ambientals d’Aragó.

Zaragoza, 23 de juliol del 2019. El Govern d’Aragó està obligat per Llei (europea, nacional i autonòmica) a conservar la biodiversitat, especialment la més amenaçada, com l’ós, perseguit per l’home fins gairebé la seva desaparició (78 óssos morts per l’home al Pirineu 1903-1953). Després de ser catalogat el 1995 en perill d’extinció, els diferents executius aragonesos haurien d’haver aprovat fa més d’una dècada un Pla de Recuperació de l’espècie, amb mesures i accions per a la seva protecció i coexistència amb la ramaderia extensiva.

El govern aragonès al 1993 va acceptar i es va comprometre amb Navarra, Catalunya i França a recuperar i reintroduir l’ós als Pirineus, amb fons europeus Life (programa de conservació de vertebrats amenaçats als Pirineus). En dates més recents l’executiu i de manera voluntària va donar suport a aquest compromís amb una carta de suport al projecte PirosLife iniciat el 2014 i la primera acció ressenyada era la introducció d’un nou exemplar per a la millora genètica de la població ossera existent. Finalment el 2018 la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, aprova el protocol d’intervenció amb óssos als Pirineus, elaborat pel Grup de Treball de l’ós als Pirineus (format per tècnics del Ministeri de Transició Ecològica i els Governs de Catalunya, Aragó i Navarra). Per això des de les organitzacions ecologistes no considerem acceptable, ni l’actitud, ni els missatges confusos, que el Conseller Olona ha transmès a la societat aragonesa aquests dies i en particular als ramaders.

En l’actualitat la població d’óssos al Pirineu (Espanya-França) està formada principalment per exemplars procedents de la reintroducció, estimant-se més de 40 individus. En aquest procés de recuperació França, Catalunya i Navarra han anat fent els seus deures, i adoptar les directrius marcades per la UE per arbitrar mesures de compatibilitat d’existència de grans carnívors amb els usos tradicionals al territori, rebent d’aquesta manera fons LIFE de finançament europeu , als quals s’ha negat a participar el Govern d’Aragó. Per exemple la Generalitat de Catalunya treballa per reduir el nivell de conflicte relacionat amb l’ós a partir de dues vies: implementació de mesures de prevenció i aplicació d’un protocol d’indemnitzacions per danys produïts (https://piroslife.cat/es/) .

La problemàtica suscitada per l’ós “Goiat” ha posat de manifest la reiterada incapacitat del conseller Olona per prevenir i gestionar adequadament els diferents problemes de conservació de la biodiversitat, eludint les seves responsabilitats i traslladant els problemes als altres (francesos, catalans, ramaders i ecologistes). Des de les ONG hem realitzat diferents propostes per al manteniment de la ramaderia extensiva en compatibilitat amb la presència d’ós i llop, perquè poguessin ser implementades amb les diferents eines de finançament de la UE: foment d’agrupació i vigilància de ramats (gossos de treball ), ajuda a la contractació de pastors, millora de les instal·lacions en ports d’estiu (mànigues, abeuradors, teulades, cabanes), indemnitzacions justes i ràpides, formació (assessorament i informació), augment en la inversió, recerca i innovació de mesures de maneig i reducció de danys i ajudes a la ramaderia extensiva pel pagament de serveis ambientals (explorant instruments de finançament europeu i incentius o exempcions fiscals). Però la Conselleria ha optat durant tota la legislatura per la inacció, les conseqüències han provocat l’actual estat d’enfrontament entre ramaders i el Govern.

El Govern d’Aragó hauria de disposar de la millor informació possible sobre la presència i desplaçaments dels óssos al Pirineu, tal com es va acordar en la reunió entre Espanya i França celebrada el maig a Madrid, amb l’objecte de posar en marxa mesures que permetessin reduir les possibles afeccions a la ramaderia extensiva. Precisament per això es va marcar amb un GPS a “Goiat” al maig 2019, per activar els protocols de prevenció i ajuda als ramaders amb els mitjans i personal de que disposa la Conselleria (Agents Forestals i vigilants de l’ós de SARGA). La presència de l’ós a Aragó augmentarà en les properes dècades i és imprescindible que l’administració ajudi al sector ramader a adaptar-se a aquesta nova circumstància sense que siguin els pagans d’aquesta situació.

Des de les organitzacions ecologistes fem una crida a la cooperació entre tots els implicats en la recerca de solucions, diàleg i transparència informativa, per tal de debatre les mesures de prevenció i indemnització més adequades per acordar amb el sector ramader. Finalment assenyalar que l’alarma suscitada entre els visitants i turistes per l’ós “Goiat”, només requereix l’aplicació dels protocols de prevenció que s’apliquen en altres regions i no comporten cap risc per a les persones. La notícia ha generat certa inquietud al sector turístic, un motor imprescindible en l’economia del Sobrarbe i clau per a reduir la despoblació del medi rural.

Totes les mesures assenyalades i les que es puguin aportar en el procés de participació per elaborar la norma legal, haurien d’estar incloses en el Pla de Recuperació de l’ós a Aragó que el conseller hauria d’haver impulsat i el Govern d’Aragó haver aprovat, publicat, desenvolupat i finançat.

Enllaços a consultar:

Estrategia del Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21490&fbclid=IwAR2Xuf_YTdjHWTNt1madMoF8QCbmw1ZKmZi45UPkYHOwR50gSa9kUcb2Sz0

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón:

http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=455471614340

Proyecto LIFE:

https://piroslife.cat/es/

EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm

Web de información estado francés sobre el oso en Pirineos:

https://www.info-ours.com/events

Plan de acción del oso pardo (2018-2028), que contempla importantes acciones de ayuda al pastoralismo:

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31262-plan-actions-ours-2018-2028.pdf

Marcaje “Goiat”

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20190527/462517340686/capturan-oso-aran-gps.html

Reunión España y Francia:

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/17/sociedad/navarra/las-medidas-para-prevenir-los-ataques-de-claverina-en-el-encuentro-espana-francia-sobre-biodiversidad