La defensa i la millora de l’hàbitat, l’educació ambiental, així com la prevenció de conflictes entre humans i óssos vertebren l’acord.

Barcelona, 24 d’abril del 2019-

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i la Fundación Oso Pardo (FOP) han signat un conveni de col·laboració per a treballar de forma conjunta i permanent a favor de la conservació de l’ós bru del Pirineu. L’acord contempla el desenvolupament de projectes i activitats entorn de la conservació de l’espècie i del seu hàbitat, incloent-hi la investigació aplicada, la comunicació, així com l’educació ambiental, entre altres àrees de treball.

La iniciativa respon a la necessitat d’abordar els reptes de conservació que planteja l’espècie al Pirineu ja que, si bé és cert que la població d’óssos està experimentant un creixement sostingut en els últims anys, continuen existint factors d’amenaça, com ara la seva escassa població, la pèrdua d’hàbitat de qualitat, o els conflictes entre óssos i activitats humanes. Tampoc es pot oblidar que l’ós bru està catalogat “en perill d’extinció” dins de la nostra normativa i és considerat en la Directiva d’Hàbitats de la Comissió Europea com a una “espècie prioritària”, la conservació de la qual suposa una responsabilitat especial.

Conservació i millora de l’hàbitat

Per aquest motiu, el conveni firmat per les dues entitats conservacionistes de llarga i reconeguda trajectòria, compren diverses àrees d’actuació. Una de les principals és la defensa de l’hàbitat de l’ós davant dels impactes negatius, per a la qual es coordinarà l’acció dels seus respectius equips tècnics i jurídics. En paral·lel es treballarà per a millorar la qualitat de l’hàbitat plantant zones d’arbres fruiters silvestres i arbustos que augmentaran la disponibilitat d’aliment pels óssos.

Foment de la imatge positiva de l’ós

Una altra línia fonamental de col·laboració se centra en el foment de la imatge positiva de l’ós. Amb aquesta finalitat, es tractarà d’afavorir canvis d’actitud cap a l’espècie entre la població local i també en la societat en general, divulgant informació suficient sobre l’ecologia i el comportament dels óssos i, sobre les oportunitats que ofereix com a element dinamitzador de les economies. Així mateix, es promouran campanyes educatives en els centres escolars de Catalunya.

En aquest acord, DEPANA i la FOP destaquen la importància d’avançar-se als problemes establint sòlides bases de treball amb el territori: “Considerem essencial impulsar el diàleg i el consens amb els agents locals, econòmics i socials, per a millorar l’acceptació social de l’ós i prevenir els conflictes”, subscriuen. En concret, les accions es dirigiran a aconseguir una convivència pacífica entre la ramaderia extensiva, l’apicultura i els óssos, i a compatibilitzar les activitats d’oci i esportives amb la conservació de l’espècie.