Seguiment de l’ós bru 2015

Un any més, s’ha continuat fent el seguiment de l´ós bru a la Vall d´Aran, especialment durant el període primaveral. S’han trobat diferents indicis de la seva presència que permeten conèixer les seves preferències respecte a l´hàbitat i s’han pogut observar 2 óssos diferents als habitualment observats, un mascle jove i una femella adulta, durant un període total de 9 dies.

També s’ha continuat amb la feina de potenciar l´ecoturisme d´observació d´óssos i de fauna salvatge en general, a través de diferents mitjans de comunicació, a destacar un reportatge a Altaïr Magazine i diverses col·laboracions amb diaris i revistes.

S’ha realitzat un vídeo il·lustratiu del seguiment que es fa de l´ós bru amb Depana, i que s´ha penjat al web de l´associació. També va ser publicat al diari La Vanguardia.

En la mateixa línia dels darrers anys s’ha col·laborat amb els diferents actors i col·lectius implicats amb l’espècie, com ara caçadors, ramaders i hotelers. També s’han mantingut dues reunions amb els responsables de la seva gestió a la Generalitat de Catalunya, per tal de posar en valor la tasca de DEPANA com actor implicat en la conservació de l’espècie.