La sortida per les Terres de Ponent del dissabte 20 d’abril fou organitzada pel grup d’activitats de DEPANA. Comptà amb el guiatge d’en Jordi Cebrian i d’en Pedro Planas, més 10 participants. L’objectiu principal era gaudir de l’observació d’ocells esteparis i rapinyaires.

Sortint la comitiva ornitològica de Barcelona, ens vam dirigir primer als Secans de Melianes-Preixana, a la comarca de l’Urgell, considerats Zona d’Especial protecció per a les aus (ZEPA). Allà ens va donar la benvinguda un bon nombre de calàndries, aloses i gralles occidentals. La parada valgué molt la pena, doncs, a més d’albirar arpelles i xoriguers, també vam detectar un vistós exemplar adult de sisó volant en la llunyania.

Posteriorment, ens dirigirem a la ZEPA dels Secans de Mas de Melons-Alfés (Garrigues). Travessant pistes forestals accidentades, vam arribar a un mas recòndit, les teulades del qual eren freqüentades per gralles de becvermell. Pels matollars del voltant també veiérem còlits grisos, trobats i un parell de mascles de tallarol trencamates, espècie força difícil de trobar actualment a Catalunya.

Dirigint-nos al punt d’informació de la reserva, tractarem de detectar el còlit negre en el roquissar, el qual es feu pregar una bona estona. Mentrestant, un còlit ros jugava a fet i amagar amb nosaltres i un milà reial i un voltor comú aprofitaven els corrents tèrmics per guanyar alçària.

L’espera fou amanida per una troballa entomològica: una violàcia aranya cranc europea (Thomisus onustus) s’estava cruspint una abella en un card. L’interessant és que les femelles d’aquesta aranya tenen la capacitat de mimetitzar-se amb el color de l’entorn per emboscar-se millor esperant les seves preses. Aquest era el cas, ja que l’abella, innocentment, s’havia acostat a la falsa flor, a la cerca del preuat pol·len. Aquestes aranyes no fan teranyina sinó que salten directament sobre les seves preses quan les tenen a prop.

No en debades, seguidament ens dirigirem a la timoneda d’Alfés, el darrer gran erm estèpic que resta a Catalunya. El timó és com també s’anomena la farigola, i les timonedes són l’hàbitat predilecte d’un alàudid pràcticament extingit a casa nostra: l’alosa becuda, el qual no fou possible detectar. Sortosament, altres alàudids, com terreroles, cogullades i calàndries, ens brindaren oportunament el seu consol, mentre milans negres travessaven el firmament.

A la tarda, a l’estany d’Ivars i Vila-sana, vam poder gaudir d’un bon assortit d’espècies aquàtiques, com cabussons emplomallats, cabussets, corbs marins grossos, anàtids diversos i ardeids grans, com l’agró roig i el bernat pescaire.

Només arribar a l’estany, ens vam fixar en les restes de l’incendi que pocs dies abans havia socarrat part del canyissar. Les flames havien arribat molt a prop de la llera i una torre d’observació que sostenia un niu de cigonya no va quedar calcinada per pocs metres. Precisament, quan hi vam pujar, vam veure com una cigonya blanca caminava a través del camp de cendres a la cerca de menjar. Dit i fet, ens vingué al cap la imatge de l’au fènix que reneix de les seves pròpies cendres.

A més dels cants omnipresents dels invisibles rossinyols, comuns i bords, i dels balquers; a Ivars també poguérem gaudir de l’espectacular parada nupcial de les arpelles comunes. Els afortunats que estàvem atents amb els binocles poguérem testimoniar les acrobàcies aèries d’una parella sobre l’estany i com el mascle entregava a la femella una peça de caça a l’aire. I és que, a la primavera, com diu la cançó, l’aire és ple d’amor!

Crònica de Gerard Viader Sauret.

Fotografies d’Oriol Muntané i Gerard Viader Sauret:

 

Llistat d’espècies d’ocells observats a la sortida:

Ocell_Avistat Nom Científic
Ànec collverd Anas platyrhynchos
Xibec cap-roig Netta rufina
Ànec blanc Tadorna tadorna
Falciot negre Apus apus
Sisó comú tetrax tetrax
Xixella Columba oenas
Tudó Columba palumbus
Tòrtora turca Streptopelia decaocto
Fotja comuna Fulica atra
Polla d’aigua comuna Gallinula chloropus
Cabussó emplomallat Podiceps cristatus
Cabusset comú Tachybaptus ruficollis
Camallarga comú Himantopus himantopus
Gamba verda Tringa nebularia
Gavià argentat de potes grogues Larus michahellis
Cigonya blanca Ciconia ciconia
Corb marí gros Phalacrocorax carbo
Bernat pescaire Ardea cinerea
Agró roig Ardea purpurea
Martinet blanc comú Egretta garzetta
Aligot comú Buteo buteo
Arpella comuna Circus aeruginosus
Voltor comú Gyps fulvus
Milà negre Milvus migrans
Milà reial Milvus milvus
Puput comuna Upupa epops
Picot verd ibèric Picus sharpei
Xoriguer petit Falco naumanni
Xoriguer comú Falco tinnunculus
Gralla occidental Coloeus monedula
Garsa Pica pica
Gralla becvermella Pyrrhocorax pyrhocorax
Alosa eurasiàtica Alauda arvensis
Terrerola comuna Calandrella brachydactyla
Cogullada comuna Galerida cristada
Cogullada fosca Galerida theklae
Calàndria comuna Melanocorypha calandra
Oreneta comuna Hirundo rustica
Rossinyol bord Cettia cetti
Balquer Acrocephalus arrundinaceus
Boscarla del canyar Acrocephalus scirpaceus
Tallarol trencamates Curruca conspicillata
Estornell negre Sturnus unicolor
Rossinyol Luscinia megarhynchos
Merla roquera Monticola saxatilis
Còlit negre Oenanthe leucura
Còlit ros Oenanthe hispanica
Còlit gris Oenanthe oenanthe
Pardal comú Passer domesticus
Pardal xarrec Passer montanus
Pardal roquer Petronia petronia
Trobat Anthus campestris
Cadernera Carduelis carduelis
Verdum europeu Chloris chloris
Cruixidell Emberiza calandra