DEPANA va organitzar dissabte 20 d’abril una sortida a les Terres de Ponent, a prop de la ciutat de Lleida, per gaudir reposadament de l’observació d’ocells de secans i rapinyaires diverses.

Durant l’excursió, guiada per Jordi Cebrian, es van poder veure, per les zones estepàries de Melianes i de Mas de Melons, un sisó, un parell de mascles de tallarol trencamates (espècie força difícil de trobar a Catalunya), rapinyaires (arpelles, milans i xoriguers), còrvids (gralla occidental i gralla de becvermell) i tres espècies de còlits (gris, ros i negre).

A la tarda, a l’estany d’Ivars i Vila-sana, els assistents van poder gaudir d’espècies aquàtiques, com cabussons emplomallats, cabaussets, corbs màrins grossos, anàtides diverses, cigonyes i ardèids (agró roig i bernat pescaire), així com arpelles comunes fent la parada nupcial.

Llistat d’espècies observades:
CAT Nom Científic
Ànec collverd Anas platyrhynchos
Falciot negre Apus apus
Sisó comú tetrax tetrax
Tòrtora turca Streptopelia decaocto
Tudó Columba palumbus
Fotja comuna Fulica atra
Polla d’aigua comuna Gallinula chloropus
Cabusset comú Tachybaptus ruficollis
Cabussó emplomallat Podiceps cristatus
Gamba verda Tringa nebularia
Gavià argentat de potes grogues Larus michahellis
Cigonya blanca Ciconia ciconia
Corb marí gros Phalacrocorax carbo
Agró roig Ardea purpurea
Bernat pescaire Ardea cinerea
Martinet blanc comú Egretta garzetta
Aligot comú Buteo buteo
Arpella comuna Circus aeruginosus
Milà negre Milvus migrans
Milà reial Milvus milvus
Voltor comú Gyps fulvus
Puput comuna Upupa epops
Picot verd ibèric Picus sharpei
Xoriguer comú Falco tinnunculus
Garsa Pica pica
Gralla becvermella Pyrrhocorax pyrhocorax
Gralla occidental Coloeus monedula
Calàndria comuna Melanocorypha calandra
Cogullada comuna Galerida cristada
Terrerola comuna Calandrella brachydactyla
Rossinyol bord Cettia cetti
Balquer Acrocephalus arrundinaceus
Boscarla del canyar Acrocephalus scirpaceus
Tallarol trencamates Curruca conspicillata
Estornell negre Sturnus unicolor
Còlit gris Oenanthe oenanthe
Còlit ros Oenanthe hispanica
Merla roquera Monticola saxatilis
Rossinyol Luscinia megarhynchos
Pardal comú Passer domesticus
Pardal xarrec Passer montanus
Trobat Anthus campestris
Cadernera Carduelis carduelis
Verdum europeu Chloris chloris
Cruixidell Emberiza calandra

Fotos: Gerard Sauret.