La Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC), amb el suport de 20 entitats ambientals de Catalunya, ha denunciat davant de la Fiscalia de Medi Ambient el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a responsable de les justificacions tècniques que han servit a la Generalitat per aprovar el règim de cabals mínims circulants en situació d’emergència per sequera en determinats trams fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovats el passat 16 de gener pel Govern.

Les entitats consideren que el règim de cabals mínims aprovats pels rius Llobregat, Ter i Muga pot suposar un delicte contra el Medi Ambient ja que és impossible que es mantingui la vida piscícola i la vegetació de ribera amb l’aprovació de la reducció de cabals, causant importants afeccions ambientals i sobre la qualitat de l’aigua. En els trams afectats hi ha diverses espècies en perill d’extinció. Es tracta de rius que passen per espais de la Xarxa Natura i que, per tant, estan protegits.

Els nous cabals d’emergència estipulen que al riu Llobregat, entre Sant Joan Despí i la desembocadura -un tram de 14 quilòmetres- el cabal es redueixi de la xifra actual de 4.300 litres per segon a 250, és a dir, un 94%.

Al Ter, des del Pasteral fins a la desembocadura -un tram de 67 quilòmetres- el cabal baixaria dels 5.500 litres per segon que es consideren ara com ara cabal de manteniment a 600, un 89% menys.

A la Muga, des de Pont de Molins fins a la desembocadura -un tram de 19 quilòmetres- la reducció seria del 96%, dels 1.200 litres per segon establerts actualment com a cabal de manteniment fins als 40.

La Directiva Marc de l’Aigua vigent considera “prioritaris” els cabals ecològics sobre la resta d’usos, i en canvi en els diferents cicles de planificació i especialment en els plans de sequera “es prioritza els usos d’interès econòmic per davant dels cabals ecològics”. Cal que abans d’actuar sobre els rius s’apliquin tots els plans i reduccions previstos.