DEPANA avisa que el projecte per a construir el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAB) a Montcada està impugnat pel fet d’ubicar-se en un espai natural protegit del Parc Natural de Collserola. Davant de la notícia d’aquest mes de setembre que l’Ajuntament de Barcelona pretén començar les obres de l’equipament al novembre, l’entitat insisteix que el projecte està judicalitzat per l’impacte mediambiental que tindria sobre el parc.

DEPANA va sol·licitar mesures judicials cautelars per preservar l’espai natural del Parc Natural de la Serra de Collserola i evitar que la nova protectora de Barcelona malmeti part del patrimoni natural de la ciutat. En un recurs que es va presentar dijous 15 de juny, l’entitat demana millores substancials en les condicions en les que viuen els gats i gossos de la ciutat, però rebutja les instal·lacions previstes al municipi de Montcada i Reixac atès que no tenen ni la ubicació ni el format escaients. Segons l’entitat, no hi ha prou avals tècnics del fet que el nou CAAC, projectat ja fa nou anys a la finca Torre Doña Juana, signifiqui una millora per a la ciutadania, els treballadors del Centre, ni tampoc per als animals residents. Una queixa que també han subscrit ADENC i la Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola.

El Parc Natural de la Serra de Collserola forma part de la Xarxa Natura 2000; és un espai d’interès natural (PEIN) i és lloc d’interès comunitari (LIC). Per tant, compta amb un valor mediambiental i paisatgístic que ha de ser preservat. Les actuacions que es facin als parcs han d’estar en consonància amb els objectius de gestió i protecció, i el projecte del nou CAAC no ho està. No hi ha res que justifiqui ubicar un equipament d’aquestes característiques dins d’un entorn especialment protegit.

DEPANA ja va denunciar públicament, en el seu moment, en el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, presidit per la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, que el nou projecte suposaria una clara agressió contra el PN de la Serra de Collserola. També ho va fer el Consell de Protecció de la Natura a la Generalitat de Catalunya,  mitjançant l’informe desfavorable que va emetre en ser consultat sobre el Pla Especial Urbanístic del CAAC de Montcada i Reixac. Destaca que el projecte presentat barrejava conscientment l’ús i característiques d’un centre d’acollida d’animals de companyia amb un centre d’interpretació de la natura per tal d’obtenir una resolució favorable.

Davant la manca de diàleg per part de l’Ajuntament de Barcelona i atès que els tràmits intermunicipals per a la nova protectora/ avançaven, el setembre de 2020 es va recórrer a la via judicial. Recentment, es van mantenir reunions amb l’alcaldessa de Barcelona, l’Excma. Sra. Ada Colau, i amb la tinenta d’alcaldia Janet Sanz sense resultats aparents.

L’actual centre d’acollida en condicions nefastes i mal gestionat

L’actual centre d’acollida és un equipament de 1972, molt abans d’implantar el sacrifici zero i que la societat prengués consciència dels drets dels animals. El centre no està planificat per atendre les necessitats mínimes de seguretat, confort, higiene, socialització i reducció de l’estrès dels animals, que la ciència veterinària estableix. No és còmode pel personal que hi treballa, ni és accessible pel voluntariat, ni pels potencials adoptants. Les mesures benestaristes per als animals que es volien introduir amb el nou CAAC s’han anat retallant fins a desaparèixer, per encabir el projecte dins un entorn tan vulnerable.

El CAAC actual està dins el Parc Natural de la Serra de Collserola i té limitades les obres perquè es tracta d’una àrea protegida. Paradoxalment, la resposta municipal a les demandes creixents d’un centre d’animal de companyia escaient per la ciutat és fer-ne una rèplica fora del terme municipal però dins del mateix Parc Natural. Segons els antecedents, només es construeix una protectora/ cada mig segle, fet que obliga el govern que ho promou a fer-ho excepcionalment bé perquè les errades tenen conseqüències negatives perllongades en el temps.