Aquest mes de juliol es va realitzar una important Jornada sobre La Defensa i Conservació dels Espais Naturals del Vallès en el context de crisi ecològica realitzada a la Casa Nova de l’Obac, amb col·laboració de tècnics dels espais naturals, i amb diferents entitats ambientalistes i ecologistes, amb la proposta d’Acordar una Declaració de l’Obac, per l’impuls i major protecció del Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l’Obac.

El passat 7 de juliol va tenir lloc la jornada de “La defensa i conservació dels espais naturals” organitzada des de l’ADENC a la Casa Nova de l’Obac (Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac). Va ser una trobada de diferents actors del territori on es van posar a debat situacions de l’actual crisi ecològica que estem vivint.

La jornada va iniciar amb una xerrada presentada i dinamitzada pel tècnic d’ús públic i educació ambiental del Parc, Josep Canals. Va procedir en Josep Maria Mallarach que va fer una situació actual de les pressions que reben els espais naturals a nivell català i vallesà. I finalment va intervenir Montse Clapers, d’EL FANAL grup ecologista del moianès, aportant la visió de la protecció dels espais naturals que tenen una qualificació de no urbanitzables i de les fites aconseguides per a la protecció de la biodiversitat.

A mig matí, va haver tres taules rodones simultànies, on les assistents van dividir-se i anar a la que els hi generés més inquietud, i d’aquestes se’n va extreure diferents debats:

-La hiperfreqüentació als Parcs Naturals i les problemàtiques constants que s’hi troben amb el pas de vehicles a motor i sobretot bicicletes que baixen per corriols no senyalitzats. On Èlia Montagud i Carles Lumeras van explicar els casos dels Parcs de Collserola i del Montseny, respectivament.

-Es va parlar de prevenció d’incendis i gestió forestal on es van explicar els informes de la Plataforma de Collserola sobre la gestió forestal, amb Joan Carles Sallas de l’ADENC i Francesc Llimona, ex biòleg del Parc de Collserola.

-I a la taula de Biodiversitat es va posar en context l’estat de la biodiversitat actual i la crisi ecològica que s’està vivint. Amb Daniel Pons, biòleg del Parc Natural i Josep Mª Mallarach.

Per acabar la jornada matinal, es va fer una xerrada de tancament on la moderadora i comunicadora del CREAF Verónica Couto Antelo va resumir els temes que havien sorgit a les diferents taules de debat i Josep Mª Carrera president de DEPANA i redactor del PTMB-2010 i Josep Germain, geògraf membre de la ICHNatural van finalitzar amb unes conclusions.

A la Jornada de tarda, a La Pastora i Casa Nova de l’Obac, seu educativa del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, es va debatre la necessitat de donar un nou impuls al Parc Natural amb la  proposta col·laborativa de fer pública la Declaració de l’Obac de 7 de juliol de 2023.

Arran de les aportacions realitzades durant la dia de la jornada, s’està redactant la Declaració de l’Obac, amb el suport de més de 12 entitats i plataformes ecologistes vallesanes, que posarà de manifest la necessitat de major preservació dels espais naturals protegits del Vallès, farà èmfasi en la necessitat d’una nova Llei d’espais naturals i  Biodiversitat de Catalunya, demana una més àmplia preservació del Parc Natural, amb una aposta important per l’ampliació del perímetre Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en el context d’emergència climàtica i pèrdua de biodiversitat, on s’exposen les 12 línies mestre que no s’estan enfrontant des de l’administració.

Per tal de que tots aquests objectius que es proposen s’incorporin a l’Agenda Ambiental del Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac, i al seu  Pla de Seguiment i avaluació.