• Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, les associacions SEO-BirdLife; DEPANA; federació Ecologistes de Catalunya; i Salvem l’Olla del Rei han publicat un manifest amb els arguments que justifiquen la urgència d’ampliar les zones protegides del delta del Llobregat (ZEPA).
  • El manifest vol alertar sobre el retard del govern de més d’un any en aprovar l’ampliació i millor protecció dels espais protegits del delta, tot i l’advertiment de la Comissió Europea.

Davant de la degradació ambiental del delta del Llobregat, la Comissió Europea va emetre (febrer de 2021) una carta d’emplaçament que insta la Generalitat de Catalunya a millorar-ne la preservació i a augmentar la superfície protegida de la ZEPA

La Generalitat va proposar l’ampliació de la ZEPA Delta del Llobregat l’estiu de 2022, però ha passat prou temps i no s’ha fet efectiva: a què espera el govern?

Les entitats signants recorden els principals arguments que justifiquen la necessitat d’ampliar i millorar la ZEPA existent, i manifestn el suport a les mesures per conservar els sistemes naturals del Llobregat tot reclamant a la Generalitat l’aprovació urgent de l’ampliació de la ZEPA Delta del Llobregat ES0000146:

Les entitats inicien una campanya de difusió per aconseguir un ampli suport social per ampliar la ZEPA, un pas ferm contra l’amenaça creixent de l’especulació urbanística al Baix Llobregat i a favor de la consolidació d’una agricultura ecològica i de proximitat; la millora de la salut pública i ambiental de l’àrea metropolitana; el reforç de la connectivitat ecològica; o la preservació de les zones humides del delta del Llobregat.

Podeu descarregar-vos el manifest aquí.