• Dilluns 12 de juny es va produir un desbrossament massiu de vegetació mitjançant maquinària pesant a l’entorn de la riera Roja.
  • L’entitat té constància d’algunes espècies d’ocells afectades i de cinc nius que han perdut la posta.
  • DEPANA denunciarà els fets a la Fiscalia de Medi Ambient per tal que s’obrin diligències.

DEPANA denuncia que dilluns 12 de juny es va produir un desbrossament massiu de vegetació mitjançant maquinària pesant a l’entorn de la riera Roja, al seu pas pel lloc comunitari de can Dimoni (Sant Boi de Llobregat). Les màquines van arribar a entrar a la riera arribant a arrasar-ne una part important.

DEPANA ha assegurat que aquestes accions es realitzen amb reiterada freqüència a aquesta riera i al seu entorn, moltes vegades sense justificació clara. Segons l’entitat, hi ha la sensació que es tracta d’una forma programada de fer una tasca i cobrar per fer-la.

DEPANA també ha manifestat que la data i el lloc no eren irrellevants, ja que es tracta d’un espai inclòs dins de la ZEPA 146 del delta del Llobregat i la data correspon amb el moment àlgid de l’època de nidificació.

Durant la nidificació, totes les espècies d’ocells silvestres estan protegides, i encara més si es tracta d’una Zona d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA). Aquestes zones inclouen espècies estrictament protegides per la Directiva d’Aus de l’UE, com és el cas d’algunes de les que nidifiquen a l’entorn i dins de la mateixa riera.

Segons ha pogut saber l’entitat, algunes espècies de passeriformes vulnerables han resultat afectades per l’actuació, però és difícil de quantificar el nombre de tallarols, rossinyols i d’altres aus afectades.

Del que sí que hi ha constància és de l’afectació a cinc nius de cames-llargues amb els adults covant presents a la riera fins diumenge 11 de juny a la tarda, i que al cap de dos dies estaven abandonats, de manera que han perdut la posta. Es tracta d’una espècie rellevant per a aquesta ZEPA, tot i que fora de les reserves naturals no se la té en consideració.

La recerca que ha dut a terme DEPANA també ha permès constatar que des del Consorci de Delta del Llobregat, responsable de la gestió d’aquesta ZEPA, es van paralitzar les obres, tot i que ja s’havien produït els danys.

RESPONSABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI I L’ACA

DEPANA denuncia que aquest desgavell no té cap justificació possible, atès que la responsabilitat de la neteja d’aquesta riera correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquest sentit, tant l’Ajuntament de Sant Boi, que participa de la gestió d’aquest espai natural, com l’ACA, haurien hagut de saber que es tracta d’una zona d’especial protecció per a les aus i que fins a finals de juliol estem en època de nidificació.

L’entitat també recorda que la Comissió Europea tampoc ha trobat sentit al despropòsit que ha portat el Delta del Llobregat a la lamentable situació en la qual es troba i per això ha iniciat un procés d’infracció contra els responsables d’aquests espais, que en aquest cas són els departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya.

DEPANA aportarà tota aquesta informació a la Fiscalia de Medi Ambient amb l’objectiu que s’obrin diligències per a esclarir els fets i identificar-ne els responsables.