El Fons de Defensa Ambiental (FDA) organitza per cinquè any consecutiu les Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient. El conjunt de ponències tindran lloc del 2 al 30 de novembre de manera presencial a la seu de DEPANA (C/ Sant Salvador, 97, de Barcelona), tot i que també es podran seguir en línia en casos justificats.

Les jornades, que estan organitzades per l’FDA en col·laboració amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, estan adreçades a tots aquells interessats en aprendre com defensar el medi ambient amb les eines del dret. La idea fonamental que motiva les xerrades és informar sobre els canals de participació de la ciutadania per a la defensa del medi ambient i promoure’n l’ús.

Us podeu inscriure a les jornades enviant un correu a [email protected] abans del 31 d’octubre. El preu és de 15 euros per a etudiants i membres d’entitats medioambientals i de 25 euros per al públic general.

Podeu consultar el programa complet de les jornades aquí.

  • 02/11: El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública (Adriana Fabra i Àlex Peñalver).
  • 07/11: La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el paper de la societat envers el medi ambient (Mar Aguilera i Mireia Colomer).
  • 09/11: L’accés a la informació ambiental (Sonia Lozano i Mònica López).
  • 14/11: La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient (Àlex Peñalver i Francesc Espinal).
  • 16/11: Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal (Laura Ricart).
  • 21/11: Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits (Lluís-Xavier Toldrà i Francesc Coll).
  • 23/11: Les grans instal·lacions d’energies renovables i el Deret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàrtica i l’impuls a les energies renovables (Sergi Saladié).
  • 28/11: Contaminació atmosfèrica (Núria Ferrer).
  • 30/11: La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental (Judit Ligüerre).