• L’entitat adverteix que recorrerà als tribunals si no es retira el projecte
  • Alerta que l’asfaltat de pistes forestals només aconsegueix la degradació dels espais naturals
  • Critica la gestió que fa el Conselh Generau d’Aran de les competències de preservació dels valors naturals i la permissivitat de la Generalitat

DEPANA denuncia que a demanda de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bagèrgue, el Conselh Generau d’Aran té la intenció imminent d’asfaltar 3.350 metres del camí rural entre el Barranc de Santa Margalida i el Barranc de Pardies (Bagèrgue) amb una pavimentació amb mescla bituminosa en calent d’un gruix de 5 cm.

L’entitat afirma que aquesta pavimentació és una fase inicial d’un projecte d’asfaltat més ambiciós fins al Corèth de Barradòs amb un impacte molt negatiu que facilitaria l’accés a zones vitals d’espècies amenaçades i en perill d’extinció.

Concretament:

  • OS BRU (Ursus arctos): DEPANA i la Fundación Oso Pardo fan regularment seguiment de l’espècie en aquesta zona on els darrers anys s’han filmat zels d’ossos bruns i femelles amb cadells. Per tant, es tracta d’una zona de vital importància per a l’espècie.
  • PERDIU BLANCA (Lagopus muta): Es tracta d’una espècie protegida i catalogada en perill d’extinció. És bioindicador de l’estatge alpí, amb una presencia molt escassa al Pirineu i en clara regressió.
  • GAT SALVATGE (Felis silvestris): Es tracta d’uns espècie protegida i en regressió al nostre país.
  • SARGANTANA ARANESA (Iberolacerta aranica): També és una espècie protegida. La seva distribució mundial és molt restringida i pràcticament exclusiva de les zones alpines d’Aran. En concret, a la Vall del Barradòs és on hi ha la seva principal població.

Actualment la societat va en la direcció de la preservació dels valors naturals, reduint la freqüentació en àrees sensibles d’alt valor natural. Segons alerta DEPANA, aquest projecte de pavimentació va en la direcció contrària.

L’entitat defensa que l’estat actual del camí rural permet les activitats ramaderes, l’activitat cinegètica i les activitats d’excursionisme i senderisme que es practiquen actualment.

Per tots aquests arguments, DEPANA exigeix la retirada del projecte d’asfaltat del camí i adverteix que en cas que no s’atengui aquesta petició recorrerà als tribunals de justícia per conservar valors naturals.

DEPANA també critica la gestió del Conselh Generau d’Aran pel que fa a l’execució de les competències que té transferides de gestió i conservació de la fauna i flora de la Val d’Aran des de fa més d’un decenni.

Des d’aquesta transferència, l’entitat ha trobat a faltar una actitud proactiva en la defensa dels valors naturals de l’Aran, el resultat del qual ha estat la inacció i fins i tot situacions que han acabat davant de la justícia, com el cas de l’enverinament de l’os Catxou, on el jutge ha investigat agents i responsables del Conselh.

La gestió del Conselh s’ha caracteritzat per la incapacitat de generar notícies positives pel que fa a la preservació dels extraordinaris valors naturals de l’Aran, especialment davant la protecció de l’os bru. En aquest sentit, DEPANA alerta que actuacions com l’asfaltat de pistes forestals com la que es proposa és clarament innecessària i només promou la hiperfreqüentació i la degradació dels espais naturals.

Així mateix, també mostra la seva indignació davant la permissivitat conscient per part dels responsables de la conservació de la natura de la Generalitat de Catalunya.

Declaracions de Marc Alonso, portaveu de DEPANA, a TV3: