El 25 de març passat es va celebrar l’activitat “Recuperant els amfibis a Can Parcala” organitzada per DEPANA amb el suport de la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis, la Fundació Maresme i la Societat Catalana d’Herpetologia.

Durant la jornada, els participants van poder conèixer el projecte de restauració de la bassa de Can Parcala, a Cabrera de Mar, i el projecte de reintroducció del gripau d’esperons que s’hi desenvolupa. A més, van poder observar els amfibis presents a la bassa i a l’abeurador de la finca.

Can Parcala és una finca propietat de la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis, la qual en delega la gestió a la Fundació el Maresme, que treballa en la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. DEPANA hi realitza jornades de formació i educació ambiental, així com cursos per a tècnics i professionals.

Des del 2019 la finca duu a terme un projecte de recuperació del gripau d’esperons al Parc i al Baix Maresme gràcies al qual s’han alliberat més de 4.000 capgrossos. Les actuacions realitzades en el marc del projecte han inclòs la restauració de la bassa de terra malmesa, el tancament perimetral i la instal·lació d’una zona d’observació de la fauna de la bassa. Així mateix, s’hi ha instal·lat un plafó informatiu sobre els valors naturals de Can Parcala i la seva importància.

També s’han eliminat les espècies al·lòctones i s’ha efectuat la re-vegetació amb espècies pròpies de la zona. A més, s’ha construït un mur de pedra seca de 25 metres, s’han instal·lat nou caixes niu i de refugi per a quiròpters, i una caixa niu d’òliba, i s’ha construït dues vedrunes per a fomentar la població de conills. Finalment, s’ha construït una rampa de pedra naturalitzada al safareig per a facilitar la sortida dels amfibis que s’hi hagin anat a reproduir.