Estem d’enhorabona! El passat 8 de novembre vam rebre la notícia que DEPANA ha estat guardonada amb el Premi Entitats Socials pel projecte “Fem un món més verd”. Aquest premi s’emmarca dins dels Premis Aprenentatge-Servei 2021 organitzats per la Fundació Edebé i la Red española de aprendizaje-servicio que compten amb la col·laboració de diverses empreses, entitats socials i institucions: DKV Seguros, Fundació la Caixa, Plena Inclusió, CENEAM-Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, OEI-Organització d’Estats Iberoamericans, Educo, Fundació Princesa de Girona, Esemtia, Fundació Ana Bella, Mullor S.A. Torresco i Esade-Universitat Ramon Llull. A més, gaudeixen del suport dels Ajuntaments d’Alcalà d’Henares, de l’Hospitalet, de Coslada, de Pamplona i de Cáceres.

El concepte aprenentatge-servei (ApS) respon a una manera d’aprendre tot fent un servei a la comunitat. Davant d’una necessitat social, els nens i nenes emprenen una acció de servei a la comunitat que els i les ajuda a aplicar i consolidar aprenentatges en coneixements, habilitats, actituds i competències, tot despertant el seu talent i posant-lo al servei del bé comú.

El projecte “Fem un món més verd” consisteix en donar l’opció als alumnes i les alumnes d’ESO de diferents escoles de Catalunya per a què destinin 20 hores de serveis a la comunitat, que formen part del seu horari curricular, a activitats relacionades amb el medi ambient. Les tasques en què es centra el projecte d’ApS de DEPANA contempla diferents tipus d’accions, amb major o menor incidència en funció dels condicionaments del centre o de l’estació de l’any:

 • Reproducció dels plançons i manteniment dels vivers forestals.

  • Depenent de l’època de l’any, reparació de substrats i contenidors, sembres, transplantaments, reg, neteja, etc. Tant en el viver de Bosc Turull com a l’Institut.

 • Tasques de manteniment a Bosc Turull consensuades amb la SCEA, que gestiona aquest servei municipal.

  • Neteja de passeres, identificació i eradicació de la vegetació invasora, reg en els períodes calorosos, plantació de nous exemplars, etc.

  • Preparació i utilització del compostatge dels compostadors comunitaris de Bosc Turull, incloent vermicompostatge.

  • Seguiment de la biodiversitat de l’entorn: vegetació, hotels d’insectes, col·laboració amb els sistemes de control de la processionària dels pins…

  • Identificació i el seguiment dels organismes presents a la bassa de Bosc Turull, tasques de neteja de la bassa amb la retirada de fulles i de l’excés d’algues.

  • Manteniment de les menjadores i de les caixes niu de Bosc Turull.

  • Elaboració de menjadores i abeuradors per a ocells amb materials reciclats

 • Treball de camp amb restauració o millora d’espais degradats amb plantacions, neteja i eradicació de vegetació al·lòctona invasora.

  • Accions a Collserola sota amb el suport del tècnics del Parc Natural de la Serra de Collserola.

  • Accions a la Serralada de Marina amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

El premi que se’ns atorga està recolzat per la Fundació La Caixa i s’entrega en el marc de la XIV Trobada Estatal d’Aprenentatge-Servei 2021 que es celebrarà en format presencial i on-line, el 17 de desembre des d’Alcalà d’Henares.

Si desitgeu més informació sobre els Premis, consulteu el següent enllaç:

https://aprendizajeservicio.com/