A la reunió celebrada el 22 de setembre de 2021 es va dur a terme una de les habituals reunions del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. En aquest ocasió, la trobada va girar entorn al posicionament d’aquest Consell sobre l’ampliació de l’aeroport. 

Amb vuit vots a favor, cinc en contra i set abstencions, el Consell va aprovar el següent text de posicionament en relació a l’ampliació de l’aeroport del Prat presentada per Depana i Eco-union, amb una esmena proposada per l’SCEA:

“En l’actual context d’emergència climàtica declarada, de crisi de la biodiversitat constatada i atès el valor ecològic dels espais naturals i agrícoles del Delta del
Llobregat per l’espai metropolità barceloní i pel conjunt del planeta, el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona:

  • Insta les administracions competents a fer efectives les compensacions i reparacions ambientals pendents des de la darrera ampliació de l’Aeroport de Barcelona – El Prat i la construcció d’altres infraestructures, d’acord amb el que demanda la Comissió europea.
  • Insta les administracions competents a desenvolupar les polítiques i estratègies necessàries per assolir els objectius de reducció d’emissions de l’aviació i els
    aeroports, tal i com la Llei de Canvi Climàtic de l’Estat indica en la disposició addicional quarta, i de transició justa, en el article 27.

I expressa el seu ferm rebuig al projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona presentat per Aena”.

L’acta de la reunió la podreu trobar aquí.