DEPANA forma part de les entitats que han consensuat un manifest final on, tot donant una visió històrica, natural i sostenible, es defineix que és i què ha de ser El Trabucador: