Depana, com totes les entitats socials, s’ha vist condicionada en el seu funcionament com a conseqüència de l’impacte de la covid-19. Les restriccions han afectat especialment a la realització d’activitats adreçades al voluntariat i al públic en general.

Des del març de 2020 fins a la data no ha tingut lloc cap acció pública. Tanmateix, el GAF ha procurat mantenir la infraestructura i els contactes necessaris per a poder reprendre l’activitat així que sigui possible.

Amb la intenció d’informar i animar les persones que han participat o s’han interessat en les  accions del GAF, repassarem la situació del GAF des de l’inici de la pandèmia i les perspectives actuals. (Cliqueu sobre els imatges per ampliar-les)

Manteniment del viver de Bosc Turull

Durant el període de confinament domiciliari, el viver de DEPANA  a les instal·lacions de l’Aula Ambiental de Bosc Turull va estar sense rebre l’atenció necessària. Com a conseqüència, per desajustaments en el reg automàtic, es van malmetre alguns plançons.

Així que va ser possible, les persones  que fan el seguiment  setmanal en condicions normals han continuat amb el control del reg i el seguiment del viver.

Manteniment del viver de suport de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei

Alumnat d’aquest institut col·labora en el manteniment d’un viver que proporciona plançons al de Bosc Turull. També en aquest cas hi ha hagut alguna pèrdua de plançons a causa de les restriccions de la pandèmia. Afortunadament, des de l’inici de curs l’alumnat ha continuat les tasques d’arranjament i de sembra de glans habituals de cada curs.

Represa d’activitats d’Aprenentatge-Servei (ApS) a Bosc Turull

La darrera activitat d’ApS del curs 2019-20 va tenir lloc el 12 de març, just el darrer dia de classe abans del tancament escolar. L’acció va consistir en una plantada a la Serra de la Marina a càrrec de l’alumnat de l’Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet.

Si bé en iniciar-se el curs 2020-2021 a DEPANA havíem considerat continuar amb la suspensió de les activitats d’ApS, la normalització del curs escolar i la demanda d’algun centre hem reprès les activitats d’ApS amb les mesures corresponents a l’entorn escolar. La primera activitat del curs present va tenir lloc el 14 de desembre de 2020.

La participació d’alumnat en activitats d’ApS en el viver de DEPANA es duen a terme gràcies a la col·laboració amb la SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental), que té al seu càrrec la gestió de l’Aula Ambiental Bosc Turull. Per als anys 2020 i 2021 la SCEA ha elaborat el projecte “Aprenentatge i Servei sobre biodiversitat urbana a l’Aula Ambiental Bosc Turull” al qual li ha estat concedida una subvenció de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

L’alumnat de la Fundació Mercè Fontanilles mostra, un cop més, la importància del suport que proporciona l’alumnat dels diferents nivells educatius

De nou rebem el suport d’alumnat de la Fundació Mercè Fontanilles en el viver de Bosc Turull. Durant el curs 2018-19 va ser la primera ocasió. Enguany participaran en dues sessions, el 13 i el 20 de gener.

En primer lloc va tenir lloc la presentació de l’Aula Ambiental a càrrec de la seva responsable.

En la primera sessió l’acció més important ha estat el trasllat de la caseta de material de DEPANA. L’any passat es va retirar una caseta de fusta d’una entitat que tenia cura d’una colònia de gats que va ser retirada de Bosc Turull. Per aquesta raó va quedar al descobert la solera de formigó que la suportava. L’alumnat va traslladar la caseta de DEPANA a l’emplaçament de la plataforma de l’antiga caseta de fusta. Aquesta operació va incloure buidar, netejar i tornar a col·locar tot el material.

A continuació van estar reorganitzant i endreçant les caixes que contenen el viver. També van sembrar uns 40 glans d’alzina i unes castanyes que ja havien germinat. Al mateix temps varen recollir fullaraca dels camins i passeres, i la van portar als compostador, també van revisar i omplir algunes menjadores d’ocells.

Participació en la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2020

Les entitats SEO-Birdlife, XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura) i DEPANA hem presentat el projecte “Implicació ciutadana en el verd urbà: Voluntariat ambiental a la ciutat” que ha estat aprovat recentment. L’objectiu és organitzar activitats adreçades a la ciutadania de Barcelona per a realitzar accions de millora mediambiental en els espais verds i espais buits, potencialment verds, de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit es compta amb el GAF per a actuar també dins de l’entorn urbà de Barcelona.

Contactes amb l’ADF 315 La Carrerada de Vilafranca del Penedès

A mitjans d’octubre membres de l’ADF de Vilafranca es van posar en contacte amb DEPANA per demanar assessorament perquè anaven d’endegar un projecte de viver forestal semblant al de Bosc Turull.  L’Ajuntament de Vilafranca els hi ha cedit un solar, Cal Gallina, on ubicaran la una aula ambiental, la futura Escola del Foc i un viver forestal. Gràcies a una subvenció de la Diputació i la feina dels voluntaris ja han començat a arranjar l’espai i han instal·lat un sistema de reg amb aprofitament d’aigües freàtiques.

Han començat per la sembra de glans d’alzina, garric i altres plantes forestals autòctones que esperen continuar al llarg d’aquest hivern, fins la primavera amb la incorporació plantes i arbres de bosc de ribera.

Esperem mantenir el contacte, continuar intercanviant experiències i col·laborar en el nostre objectiu comú de defensa del patrimoni natural.

Assaig amb biochar al viver forestal

Biochar (carbonet) és carbó vegetal produït mitjançant piròlisi, descomposició tèrmica en absència o presència limitada d’oxigen, i destinat a no cremar-se. S’obté de residus vegetals agrícoles i forestals, i es diferencia del charcoal o carbó vegetal en el fet que no està destinat a la combustió. Representa un medi per a fixar el carboni i  reduir les emissions de CO2. De fet, el seu ús principal és com a esmena del sòl i de substrats de cultiu, doncs incrementa la retenció de l’aigua, millora el cicle del nitrogeni i del carboni, té efecte destoxificador i tampona el PH.

Durant els cursos 2020-21 i 2021-22, amb la col·laboració de alumnat de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei, tenim en marxa un assaig per a comprovar l’efecte del biochar en el desenvolupament dels plançons de roure, alzina i pi pinyoner. Aquest assaig, amb 270 plançons, es du a terme gràcies a la donació de biochar rebuda de la cooperativa Carbón Vivo SCCL.

Preparant el substrat

Inici de  l’assaig amb sembra de glans