Malgrat la suspensió d’activitat pública el viver del GAF continua actiu

Les activitats de DEPANA  s’han vist alterades per les restriccions en les reunions i els desplaçaments com a conseqüència de la covid-19.  El Grup d’Acció Forestal ha hagut de suspendre les seves accions, malgrat que tenen lloc sempre a l’aire lliure, perquè participen sempre persones de comarques diferents i tenen lloc en cap de setmana.

 

Malgrat tot, s’ha hagut de mantenir actiu el viver, encara que hem patit alguns entrebancs. No sempre s’ha pogut tenir cura amb la mateixa dedicació que s’ha vingut fent habitualment. A les dificultats a causa de la covid-19 s’han afegit aquest estiu alguns desperfectes en la instal·lació de rec automàtic que no varen ser esmenades immediatament. Com a conseqüència es van malmetre alguns plançons.

Afortunadament, les afectacions del sistema de reg han estat remeiades gràcies a l’acció voluntària d’algunes persones del GAF i es van retirar els plançons morts. També es va procedir a endreçar la disposició de tot el material.

Aquesta intervenció ha permès recuperar un millor aspecte general del viver. Al mateix temps ha facilitat que s’hagi pogut reiniciar la intervenció d’alumnat en activitats d’aprenentatge servei, interrompudes des del mes de març.

Les activitats d’aprenentatge-servei d’alumnat d’ESO al viver

Des del curs 2016-17, alumnat de diverses escoles ha estat col·laborant en les tasques de manteniment del viver i en la producció de nous plançons. L’activitat de l’alumnat permet mantenir l’entorn en bones condicions i endreçat. Gràcies a l’alumnat es realitzen la major part d’operacions de manipulació dels contenidors, l’ompliment amb substrat i la sembra de les especies forestals que es reprodueixen al nostre viver. La seva absència temporal s’ha fet notar.

L’alumnat del Col·legi Kostka de Gràcia dona un nou impuls al viver del GAF

Amb el tancament de les escoles a causa de la covid-15 es van veure interrompudes sobtadament les tasques que du a terme alumnat al viver.  La col·laboració d’aquest  alumnat complementa amb molta eficàcia l’activitat de la resta de voluntariat que participa en les accions del GAF.

El passat 14 de desembre, tot un grup sencer de 3r d’ESO del Col·legi Kostka va venir a donar un cop de mà al nostre viver. L’alumnat va realitzar diverses tasques molt necessàries per a la continuïtat del viver, com ara, netejar tot l’espai, eliminant la fullaraca de la tardor i endreçant les caixes amb els plançons. Es van condicionar i omplir les ampolles reciclades de PET que utilitzem com  a contenidors i es van sembrar 96 glans de roure, surera i garric que ens proporcionaran nous plançons per a les futures accions del GAF.

Des de DEPANA volem agrair de tot cor a l’alumnat participant i al seu professorat la seva ajuda per a tirar endavant el projecte de viver forestal amb espècies autòctones de Bosc Turull.