El 24 de novembre de 2019 va tenir lloc una nova acció a la zona propera a la Font de Santa Eulàlia, en el marc dels acords de col·laboració entre DEPANA i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. En aquest punt, entre la Font de santa Eulàlia i per sobre de la Carretera Alta de les Roquetes, el Grup d’Acció forestal de DEPANA (GAF) ha realitzat regularment intervencions en els darrers anys. En aquesta ocasió van participar 8 persones voluntàries.

Característiques de l’hàbitat

El sector on es va intervenir correspon  una  màquia, amb aladern com a espècie predominant, envoltada per prat terofític amb llistó i albellatge. En altres sectors de la zona predomina la brolla amb garric. En la part més elevada es troben alguns pins pinyoners. En aquest hàbitat no hi manca la fauna, com ens ho demostra la presència de diverses piles recents d’excrements de conill.

Desenvolupament de l’activitat

Com és habitual, la sessió s’inicia amb una introducció a les característiques de l’indret i amb les instruccions per a assolir els objectius de l’acció.

Fa anys, en una primera intervenció dirigida pel mateix Parc Natural de Collserola es van plantar en aquest punt entre d’altres espècies, aladerns i alguns magraners i aurons blancs. A la tardor les capçades dels aurons destaquen pel color grog de les seves fulles.

Una de les tasques realitzades en aquesta ocasió ha consistit en plantar nous plançons: 11 de roure cerrioide, 4 d’alzina, 3 de bruc d’hivern.

El seguiment de les plantades

Com en altes ocasions també s’han revisat els exemplars plantats en ocasions anteriors i  s’ha esclarissat la vegetació envoltant, alguns s’ha podat lleugerament.

Resulta especialment satisfactori quan es comprova com els exemplars plantats en anys anteriors floreixen i es disposen a donar fruits com l’arboç de la imatge.

Exemple del seguiment de l’evolució d’un aladern durant dos anys després de la plantació. En les accions de l’GAF s’evita la plantació massiva d’exemplars sense garantia de supervivència. El control permet millorar la tècnica en funció del resultat.

Control de vegetació al·lòctona

Una observació que ens sembla destacable és el fet d’haver detectat la presència, entre l’herbassar de lletsó de dos petits exemplars de figuera de moro nascuts de llavor. En l’acció anterior del GAF del 20 d’octubre, també es va detectar la presència de figuera de moro nascuda de llavor en el mateix tipus d’entorn. Evidentment, en ambdues ocasions es van eliminar.

Malgrat la plaga de la caparreta que afecta a aquesta espècie a Collserola, queda demostrat que no impedeix la seva reproducció en els ambients  xerofítics.

Encara que no se ha actuat en aquesta ocasió, hem pogut constatar, en la zona més propera a la Carretera Alta de les Roquetes, la presència de vegetació al·lòctona invasora, com ara la canya, el seder i la iuca.

Un dels exemplars de seder (Asclepias fruticosa)

Rodal de canyes (Arundo donax) amb iuca (Yucca sp.)

La pràctica del ciclisme

Per acabar, aprofitem l’avinentesa per a denunciar la constant circulació de bicicletes pel sender d’accés a la Font de Santa Eulàlia que obliga a sortir del camí als caminants, contravenint la normativa del parc. Aquesta irregularitat es dóna habitualment en molts corriols del PN de Collserola.

https://www.parcnaturalcollserola.cat/collserola-en-bici/