El passat 20 d’octubre el Grup d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA va dur a terme la primera acció de la nova campanya 2018-19 d’intervencions a favor dels espais naturals del nostre país. L’actuació, com en ocasions anteriors, va tenir lloc en la zona cremada de la Font del Gos-Can Notari, que va patir un incendi forestal el juliol de 2015.

Com de costum en aquest indret, es van dur a terme tasques de manteniment de plantacions anteriors, reemplaçament de plançons morts, arranjament del camí i control de flora invasora.

Les actuacions del GAF en l’àmbit de Collserola es fan sota l’assessorament tècnic del Parc Natural de Collserola, en el marc dels acords de col·laboració entre DEPANA i el Consorci del Parc Natural de Collserola. Són de destacar també les tasques que, coordinades amb les del GAF, realitza periòdicament en aquest sector alumnat de l’Institut Barri Besòs de Barcelona.

Inici de la jornada

L’acció, en la que van participar 18 persones, va començar a les 9:30 h i va finalitzar a les 13 h. Després d’una introducció teòrica amb  les presentacions i instruccions prèvies es van distribuir els assistents al llarg del camí reposant les baixes de plantades anteriors i afegint alguns nous plançons.

La plantada

A banda i banda del camí es van plantar 13 plançons de roure cerrioide, alzina i bruc d’hivern. Aquest no es pot considerar el principal objectiu de l’actuació però, és el mes gratificant pels participants.

Un dels nous plançons a la vora del camí, en aquest cas d’alzina

Comprovant com ha quedat la foto de record.

Revisió del resultat de les actuacions anteriors

A part del manteniment del camí, la plantada de nous plançons, el control de les espècies invasores i la retirada de deixalles, una altra tasca que es du a terme és la revisió de l’estat dels plançons plantats en sessions anteriors i de l’estat del medi natural en aquest sectors.

Estat del camí d’accés al mirador de Montbau

Resulta especialment adient conservar en bon estat el camí d’accés des del carrer Camí de Cal Notari al mirador de Montbau, situat en un revolt de la carretera d’Horta a Cerdanyola. L’objectiu de mantenir ben accessible i visible aquest camí es dissuadir l’accés innecessari a la superfície del prat d’albellatge. És pretén d’aquesta manera limitar l’impacte de la presencia humana sobre aquest ecosistema actualment en regressió a Collserola. Mantenir obert i ben delimitat aquest camí és un dels objectius de les accions en aquest indret.

El camí té l’interès de que permet arribar a peu des de l’entorn de la Ronda de Dalt fins al Mirador de Montbau amb la seva zona de picnic. En aquest punt, al que varem inspeccionar el camí fins a dalt de tot, ens van cridar l’atenció uns arbustos de murtra (Myrtus communis), que si bé és un planta autòctona no apareix espontàniament a Collserola.

Exemplars de murta. En primer terme una mata d’albellatge.

Els murtons són els fruits de la murtra.

Valoració de l’estat del medi

Passats més de quatre anys des del darrer incendi, la recuperació de l’estat que correspon al prat sec sabanoide d’albellatge està ja molt avançat. Tanmateix, la presència d’algunes espècies ruderals, com ara l’olivarda (Dittrichia viscosa = Inula viscosa) demostra la persistència de símptomes de la degradació de l’entorn.

Com a aspecte positiu cal destacar la consolidació de la biodiversitat en la fauna, paral·lela a la recuperació de la flora característica del part sec (Hyparrhenietum hirto-pubescentis).

En aquesta ocasió hem pogut observar abundants papallones. Entre les que predominaven la papallona blanca de la col (Pieris brassicae) i al papallona dels cards, coneguda com a migradora dels cars (Vanessa cardui). Aquesta papallona, de la que mostrem unes imatges enregistrades durant l’activitat, rep el nom de migradora per la migració que efectua des d’Europa fins a arribar a l’Àfrica subsahariana.

Una dada especialment interessant és l’aparició d’un tòtil (Alytes obstetricans), “sapo partero” en castellà. La presència d’aquest amfibi és una prova més del procés de recuperació de la zona. La imatge obtinguda no és de qualitat però, creiem que té un valor documental interessant.

Com és habitual en aquesta zona també eren visibles les senyals de la presència de senglars. A més de pedres remogudes i el terra furgat, en la part més alta a prop de la carretera, hi havia excrements recents de senglar. Algunes deixalles també posen de manifest la presència humana a la zona.

Observació de flora al·lòctona

Un dels objectius de les accions del GAF a Collserola és l’eradicació de vegetació invasora. En aquest vessant, per sobre de la zona cremada de la Font del Gos-Can Notari, en la part inferior hi ha canya però, amb un desenvolupament molt limitat a causa de la manca de humitat.

Al llarg del camí hem tornat a observar un exemplar de seneci enfiladís, conegut també com a heura del Cap (Senecio angulatus).

A la part alta, a prop del mirador de Montbau, al voltant d’una de les torres d’alta tensió destaca l’abundància de fals miraguà.

Al costat de la carretera hi ha presència de figueres de moro (Opuntia ficus-indica) molt afectades per la plaga de la caparreta o cotxinilla.

Creiem que és interessant destacar la troballa, i eliminació, d’un petit exemplar de figuera de moro aparentment nascut de llavor.