El 5 de març  va tenir lloc una acció de manteniment de la font de Sant Ramon de Vallvidrera i el seu entorn protagonitzada per un grup de treballadores i treballadors d’Adobe Systems.

Aquesta activitat es va desenvolupar en el marc del programa de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l’esmentada empresa. Aquesta jornada de voluntariat ambiental va ser organitzada per DEPANA,  amb el suport i l’assessorament d’un tècnic del Consorci de Parc Natural de la Serra de Collserola. (Cliqueu sobre les imatges per a ampliar-les)

L’objectiu d’aquest activitat era donar a conèixer els valors del parc, quina és la seva gestió, i col·laborar en el manteniment d’un dels seus espais, en aquest cas, de la font de Sant Ramon i dels seus accessos. Cal felicitar, tant a l’empresa com als participants,  per la seva implicació voluntària i solidària en favor del medi ambient.

La font de Sant Ramon és una de les, aproximadament, dues-centes fonts naturals del Parc Natural de Collserola. Es troba a 300 metres sobre el nivell del mar, a la zona de Santa Maria de Vallvidrera. Deu el seu nom a Ramon Miralles Vilalta (1841-1909) que havia estat alcalde de Sarrià i propietari dels terrenys on es troba. La font rep l’aigua d’una mina tancada per una caseta de maó vist.

Polístic setífer (Polystichum setiferum)

Un dels problemes que pateix la font de Sant Ramon és la tendència que té a omplir-se de terra i fullaraca. Això provoca l’acumulació de l’aigua per problemes de desguàs, ja que es troba a un nivell inferior al del terra circumdant. Per aquest motiu. periòdicament cal netejar l’esplanada de la font i buidar de terra la part inferior per facilitar el desguàs.

La jornada va començar amb la visita a l’exposició permanent del centre d’informació del parc i la visualització del vídeo del parc amb una breu xerrada introductòria.  A continuació els assistents  van desplaçar-se a la font a realitzar l’acció de voluntariat.

Neteja de l’entorn de la font

L’acció va començar per la revisió i neteja del recinte de la font, neteja del pedrís i la retirada de la terra acumulada al canaló de desguàs.

Neteja de les vores del camí

Especialment intensa va ser la feina feta a les cunetes del camí d’accés que estaven colgades per la fullaraca i el terra arrossegat per les pluges. Mantenir les cunetes netes és important perquè evita que l’aigua de la pluja circuli pel mig del camí i el malmeti.

Eradicació de vegetació al·lòctona invasora

Un dels problemes d’un parc natural de les característiques del Parc Natural de la Serra de Collserola és la presència d’espècies exòtiques invasores. Una de les causes és la presència en l’entorn urbà que l’envolta de vegetació ornamental potencialment invasora. Per aquest motiu és molt important aprofitar les accions mediambientals per detectar-les i eliminar-les.

En aquesta ocasió es van detectar diversos exemplars d’ailant. L’ailant (Ailanthus altissima) és l’arbre exòtic invasor més abundant a Collserola. Malgrat que no és la forma definitiva per acabar amb aquesta espècie, per la seva forta tendència al rebrot, es va procedir a talar el tronc dels més accessibles.

Resultat de l’acció de voluntariat mediambiental

El resultat de l’esforç realitzat es fa palès a l’estat en que va quedar la font i el seu entorn, inclòs el camí d’accés. Com bé ens ho testifiquen les imatges següents.

Visita al pantà de Vallvidrera

Acabada l’activitat els participants es van desplaçar al proper pantà de Vallvidrera, a la capçalera de la de la riera de Vallvidrera. Aquesta notable obra hidràulica del s.XIX, construïda de 1850 a 1860, acumula les aigües d’una conca de recepció de 135 hectàrees. Per la seva extensió i volum, representa una zona humida de gran importància ecològica per a la biodiversitat de la serra de Collserola.

Des de DEPANA encoratgem a les empreses i als seus treballadors a seguir l’exemple d’Adobe i d’altres empreses que mostren, per la via de l’acció en activitats de RSC i el seu generós suport, la seva sensibilització per la defensa del nostre patrimoni natural.